ผู้ว่าฯนำพุทธศาสนิกชนห่มขาวเข้าวัดทำบุญ วันมาฆบูชาเนืองแน่น

 

วันนี้( 19 ก.พ.) เป็นวันพระใหญ่ วันมาฆบูชา ที่จ.พิษณุโลก รายบรรยากาศการทำบุญตามวัดต่าง ๆ ในอ.เมืองพิษณุโลก มีพุทธศาสนิกชนพาครอบครัวมาใส่บาตรทำบุญกันจำนวนมาก อาทิ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดราชบูรณะ วัดจันทร์ตะวันตก โดยเฉพาะที่วัดจันทร์ตะวันตก นั้น นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมข้าราชการ ประชาชน ต่างหุงขาวห่มขาว มาร่วมใส่บาตรข้าวสุก ถวายอาหาร แก่พระภิกษุสงฆ์ ทำบุญในวันมาฆบูชา กันจนเต็มศาลามหาปฐมเจดีย์ โดยทางจังหวัดพิษณุโลก ได้กำหนดให้วัดจันทร์ตะวันตก เป็น 1 ในวัดศูนย์กลางประจำอำเภอ ตามโครงการงานสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2562

 

สำหรับวันมาฆบูชา ได้รับการยกย่องว่าเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาอีกวันหนึ่ง เนื่องจากได้เกิดเหตุการณ์สำคัญขึ้นเมื่อ 2,500 กว่าปีก่อน องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ท่ามกลางที่ประชุมมหาสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพระพุทธศาสนา โดยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกัน 4 ประการ คือ พระสงฆ์สาวกที่มาประชุมพร้อมกันทั้ง 1,250 รูปนั้นได้มาประชุมกันยังวัดเวฬุวันโดยมิได้นัดหมาย พระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดต่างล้วนเป็น เอหิภิกขุอุปสัมปทา หรือผู้ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรง พระสงฆ์ทั้งหมดที่มาประชุมล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญา 6 และวันดังกล่าวตรงกับวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ดังนั้นจึงมีคำเรียกวันนี้อีกคำหนึ่งว่า วันจาตุรงคสันนิบาต หรือ วันที่มีการประชุมพร้อมด้วยองค์ 4  ดังนั้นในวันมาฆบูชา พุทธศาสนิกชนชาวไทยจึงนิยมทำบุญตักบาตรในตอนเช้า ร่วมกันบำเพ็ญบุญกุศลความดีอื่น ๆ เช่น ไปวัดรับศีล งดเว้นการทำบาปทั้งปวง ถวายสังฆทาน  ปล่อยนกปล่อยปลา ฟังพระธรรมเทศนาและร่วมเวียนเทียนในตอนเย็นและค่ำเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว

/////////////////

 

 

แสดงความคิดเห็น