ถวายดอกบัวเป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธชินราชในวันมาฆบูชา ปี 2562

พิษณุโลก พุทธศาสนิกชนชาวพิษณุโลกร่วมทำบุญวันมาฆบูชา ในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ถวายดอกบัวเป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธชินราช ณ วัดวิหารทอง พระราชวังจันทน์ อ.เมืองพิษณุโลก

เวลา 07.30 น. วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 วันมาฆบูชา ณ วัดวิหารทอง พระราชวังจันทน์ อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก สภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลกได้จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชาประจำปีพุทธศักราช 2562  ที่วิหารวัดวิหารทอง นางเปรมฤดี  ชามพูนท ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก นายสุรชัย มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ว่าที่ร้อยตรีอิทธิพล บุปผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนชาวพิษณุโลกได้จัด พิธีอัญเชิญพานพุ่มดอกบัว เพื่อนำไปถวายเป็นพุทธบูชา แด่พระพุทธชินราช ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารในช่วงเย็นวันนี้

ในภาคเช้า พสกนิกรชาวพิษณุโลกจำนวนมากพร้อมใจนุ่งขาวห่มขาว ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหาร พระสมณศักดิ์พิธีรำถวายพานพุ่มดอกบัว และอัญเชิญพานพุ่มดอกบัวไปถวายพระพุทธชินราช เวียนเทียนรอบวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราช

นางเปรมฤดี  ชามพูนท ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า สภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลมาฆบูชา จัดขบวนอัญเชิญพานพุ่มดอกบัว ถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธชินราชมาต่อเนื่องตั้งแต่ปีพ.ศ 2560 สำหรับดอกบัวในทางพระพุทธศาสนามีความหมายลึกซึ้ง อุปมาเปรียบเสมือนบุคคล 4 จำพวก เป็นดอกไม้สำคัญ มีความหมายแทนความงามของดอกบัว เชื่อมโยงกับหลักธรรมคำสอนทั้งหมด เปรียบดังเข็มทิศนำทางคุณภาพชีวิต ยกระดับจิตใจ ให้เกิดความรักความสงบสุขให้อภัยกันและกัน ทำให้สังคมมีความสันติสุขร่วมกัน

……………………………………………………….

แสดงความคิดเห็น