สุดยอด เด็กน้ำจวงคว้า 1 ใน 20 ตัวแทนลูกเสือไทย ร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจาก นายสุริยัน ชัยพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำจวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ว่า นางสาวสุวินัย แซ่วื่อ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนบ้านน้ำจวง ได้ผ่านการคัดเลือกภาคสนามและการใช้ชีวิตชาวค่ายลูกเสือเนตรนารี เป็น 1 ใน 20 บุคคลที่มีความถนัดด้านทักษะลูกเสือ เป็นคณะผู้แทนลูกเสือไทย เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลกครั้งที่ 24 ( 24th World Scout Jamboree ) ณ รัฐเวสต์เวอร์จิเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ในระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคมถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2562 นี้

ทั้งนี้ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้เปิดการรับสมัครนักเรียนจากทั่วประเทศเข้าร่วมสอบคัดเลือกภาคปฏิบัติและชีวิตชาวค่าย พร้อมประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภาคปฏิบัติเป็นคณะผู้แทนลูกเสือไทย จำนวนทั้งสิ้น 27 คน ดังนี้ ผู้ที่มีความถนัดด้านทักษะภาษาอังกฤษจำนวน 7 คน และผู้ที่มีความถนัดด้านทักษะลูกเสือ จำนวน 20 คน ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกภาคปฏิบัติและการใช้ชีวิตชาวค่าย จะรับการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมลูกเสือเนตรนารีก่อนเดินทางไปเข้าร่วมชุมนุมลูกเสือโลก ในวันที่ 24 ถึง 26 เมษายน 2562 ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน “กฐิน กุยยกานนท์” อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะทางวิชาการลูกเสือสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองและกิจการลูกเสือไทย

ทั้งยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นศิลปวัฒนธรรมประเพณีกับประเทศสมาชิกลูกเสืออื่นๆกรอปกับเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์กับคณะลูกเสือนานาชาติ สำหรับนางสาวสุวินัย แซ่วื่อ ได้รับการฝึกซ้อมจากนางสาวปทิตตา มหาธรณ์ ครู ค.ศ.1 เป็นคุณครูฝึกซ้อม เป็นนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามประกาศของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ มีทักษะภาษาอังกฤษ มีทักษะด้านการอยู่ค่ายพักแรมเป็นอย่างดี มีความรู้ความสามารถพิเศษในด้านศิลปวัฒนธรรมไทย มีการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีโรคประจำตัวและโรคติดต่อร้ายแรง นับเป็นนักเรียนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างมีคุณภาพและจะนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทย โรงเรียนบ้านน้ำจวงและจังหวัดพิษณุโลก

แสดงความคิดเห็น