โรงเรียนบ้านน้ำพรมเดินรณรงค์ร่วมใจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

ผู้อำนวยการพร้อมคณะข้าราชการครูบุคคลากรและนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำพรม จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ร่วมใจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ออกไปใช้สิทธิ์ของตนเองในวันที่ 24 มีนาคม 2562
วันนี้ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09:00 น. นายวัชระ มาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำพรม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะข้าราชการครู บุคลากร และนักเรียนจำนวน 168 คน ได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ร่วมใจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในการเลือกตั้งประจำปี 2562 ภายในพื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านน้ำพรม เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และเชิญชวนให้ประชาชนได้ออกไปใช้สิทธิ์การเลือกตั้งของตนเอง ในการเลือกตั้งตามกำหนดการของคณะกรรมการการเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 โดยพร้อมเพียงกัน
ทั้งนี้ ข้าราชการครู และ บุคลากรของโรงเรียนได้จัดสรรช่วงเวลาว่างนอกจากเวลาการศึกษาทางวิชาการ ให้นักเรียนแต่ละระดับชั้น ร่วมกันวาดภาพระบายสีเกี่ยวกับการเลือกตั้ง เพื่อเป็นการเสริมทักษะในการวาดรูประบายสีและความคิดสร้างสรรของนักเรียน รวมถึงการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อีกด้วย ก่อนที่จะผลงานภาพวาดของนักเรียนนำมาร่วมใน การจัดกิจกรรมเดินรณรงค์การเลือกตั้งปี 62 ของโรงเรียนบ้านน้ำพรหม ซึ่งคณะครูและนักเรียนได้เดินเท้าไปตามถนนภายในหมู่บ้านน้ำพรหม ให้ประชาชนในพื้นที่มีความเข้าใจและทราบถึงกำหนดการการเลือกตั้งชัดเจนและถูกต้องมากขึ้น ต่อไป

แสดงความคิดเห็น