อบจ.พิษณุโลกจัดแข่งขันมวยสากลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือกภาค 5 ประจำปี 2562

อบจ.พิษณุโลก จัดแข่งขันมวยสากลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 รอบคัดเลือกภาค 5

วันที่ 1 มีนาคม 2562 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันมวยสากลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 รอบคัดเลือกภาค 5 ระหว่างวันที่ 1-6 มีนาคม 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยมอบหมายให้โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ทั้งนี้เพื่อคัดเลือกนักกีฬามวยสากล ประเภทบุคคลชายที่มีทักษะ ประสบการณ์และชนะการแข่งขันของแต่ละภาคเป็นนักกีฬามวยทีมชาติไทย โดยแบ่งการจัดการแข่งขันออกเป็น 2 รอบ คือ รอบคัดเลือก ทำการแข่งขันระหว่างวันที่ 1-6 มีนาคม 2562 และรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 1-10 เมษายน 2562 แบ่งการแข่งขันออกเป็น 7 รุ่น คือ รุ่นน้ำหนัก 49 กิโลกรัม , รุ่นน้ำหนัก 52 กิโลกรัม, รุ่นน้ำหนัก 56 กิโลกรัม, รุ่นน้ำหนัก 60 กิโลกรัม, รุ่นน้ำหนัก 64 กิโลกรัม, รุ่นน้ำหนัก 69 กิโลกรัม และรุ่นน้ำหนัก 75 กิโลกรัม โดยกำหนดอายุระหว่าง 18-30 ปี ซึ่งผู้ชนะการแข่งขันในแต่ละรุ่น จำนวน 2 คน เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 1-10 เมษายน 2562 ต่อไป.

แสดงความคิดเห็น