Unseen พิษณุโลก กราบหลวงพ่อทองผุด หลวงพ่อเงินผุด ผุดพ้นพื้นแค่ครึ่งองค์ที่วัดโพธิญาณ

Unseen พิษณุโลก กราบนมัสการหลวงพ่อทองผุด –หลวงพ่อเงินผุด อายุกว่า 600 ปี ที่วัดโพธิญาณ  อ.เมืองพิษณุโลก ขุดพบครั้งแรกเมื่อปี 2511 ในลักษณะผุดขึ้นมาเพียงครึ่งองค์จากห้องกรุฐานชุกชี  และทำการบูรณะล่าสุดในปีที่ผ่านมา เพื่อให้พุทธศาสนิกชน ได้ร่วมกันกราบไหว้บูชา

12 มีนาคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดโพธิญาณ อ.เมือง จ.พิษณุโลก มีพระพุทธรูปที่แปลก เพราะมีเพียงครึ่งองค์ ตั้งอยู่เคียงคู่กัน 2 องค์  สร้างความแปลกตาแก่พุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาที่วัดดังกล่าว โดยพระพุทธรูปทั้ง 2 องค์เป็นพระปูนปั้น โดยมีหลวงพ่อเพชรกลับประทานพร พระประธานตั้งอยู่ตรงกลาง ซึ่งพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวก็จะกราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล

พระครูสุนทรโรจนคุณ เจ้าอาวาสวัดโพธิญาณ กล่าวว่า ประวัติหลวงพ่อทองผุด -หลวงพ่อเงินผุด พระพุทธรูปสองพี่น้อง เป็นพระพุทธปางสมาธิ ปูนปั้นสมัยอยุธยา ประดิษฐานเป็นพระพุทธรูปประจำอุโบสถเก่าวัดโพธิญาณ มาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 600 ปี สันนิษฐานว่ามีขนาดหน้าตักกว้าง ประมาณ 3 ศอก ขุดพบครั้งแรกเมื่อปี 2511 ในลักษณะผุดขึ้นมาเพียงครึ่งองค์จากห้องกรุฐานชุกชี  โดยหลังจากขุดพบ ทางวัด ก็ได้บูรณะมาโดยตลอด จนกระทั่งในปีที่ผ่านมา พุทธศาสนิกชนที่เลื่อมใสศรัทธา ได้ทอดผ้าป่าเพื่อนำเงินมาช่วยวัดบูรณะจนเสร็จสิ้น โดยสร้างเป็นฐานอิฐสำหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนาไว้ด้วยเช่นกัน

นอกจากขุดพบหลวงพ่อทองผุด -หลวงพ่อเงินผุด  แล้วยังขุดพบ หลวงพ่อเพชรกลับประทานพร พระประธานประจำอุโบสถเก่า 600 ปี เป็นพระพุทธรูป ศิลปะเชียงแสน สิงห์หนึ่ง หล่อด้วยโลหะสำริดย้อนยุคแบบโบราณ ขนาดหน้า 6 ศอก 1 คืบ 5  นิ้ว ( 2 เมตร 87เซนติเมตร) มีพุทธลักษณะ ประทับนั่งขัดสมาธิเพชรกลับ พระบาทซ้ายทับพระบาทขวา พระหัตถ์ขวาแสดงปางสมาธิ พระหัตถ์ซ้ายวางเหนือพระชงค์แสดงปางประทานพร สร้างตามคติโบราณพุทธานุภาพแห่งพระพุทธคุณจะสะท้อนให้สิ่งร้ายกลับร้ายกลายเป็นดี แก้ดวงชะตาตก หนุนดวงชะตาขึ้น ประทานอริยทรัพย์ รับสิทธิโชค ประดิษฐานบนฐานชุกชีเดิม

หลังจากนั้นได้มีการบูรณะเพิ่มเติมเรื่อยมาจนมีสภาพดังปัจจุบัน โดยหลวงพ่อทองผุด –หลวงพ่อเงินผุด มีลักษณะผุดจากพื้นตามลักษณะที่ขุดพบตั้งแต่ครั้งแรก ทำให้เป็นที่แปลกตากลับผู้ที่พบเห็น ซึ่งพุทธศาสนิกชนหรือนักท่องเที่ยวสามารถไปเที่ยวชมความงามและความแปลกตาของหลวงพ่อทองผุด –หลวงพ่อเงินผุด ได้ที่วัดโพธิญาณ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

/////

แสดงความคิดเห็น