หลวงพี่ช้าง พระนักพัฒนาจัดจำหน่ายอาหารอิ่มละ 10 บาท รายได้ช่วยเหลือผู้ยากไร้

วันที่ 13 มีนาคม 2562 บริเวณศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก หลวงพี่ช้าง หรือ เจ้าอธิการเจริญ กิตติคุโณ เจ้าอาวาสวัดกรับพวงเหนือ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะแม่ครัววัดกรับพวงเหนือ นำรถครัวเคลื่อนที่ ออกมาผลิตอาหารสำเร็จรูป เพื่อจำหน่าย ให้แก่ข้าราชการและประชาชนที่มาติดต่อราชการ โดยมีการจำหน่ายข้าวราดแกง ราดหน้าเส้นใหญ่ ในราคาอิ่มละ 10 บาท
หลวงพี่ช้าง เปิดเผยว่า โครงการดังกล่าวเป็นความคิดของคณะสงฆ์อำเภอพรหมพิรามที่ให้ประชาชนได้ฝึกประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว และโครงการดังกล่าวจะนำเงินรายได้ไปช่วยเหลือผู้ยากไร้ และเป็นกองทุนให้แก่คณะสงฆ์ที่อาพาธ พร้อมให้ประชาชนได้รับส่วนบุญส่วนกุศลในครั้งนี้อีกทางหนึ่งด้วย

แสดงความคิดเห็น