นครพิษณุโลก พัฒนาริมตลิ่งแม่น้ำน่าน เนื่องในวันท้องถิ่นไทย

เมื่อเวลา 09.00 น. ของวันที่ 14 มี.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณริมตลิ่งแม่น้ำน่าน ฝั่งตะวันออก อ.เมืองพิษณุโลก นายสมเกียรติ แสงสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อม พื้นที่บริเวณริมแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออก เนื่องในวันท้องถิ่นไทย บริเวณตั้งแต่หลังวัดท่ามะปราง จนถึงสะพานสุพรรณกัลยา ทั้งนี้เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 ถือว่าเป็นปฐมบทแห่งการปกครองท้องถิ่นไทย และนับเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชนและเป็นการถือกำเนิดการปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทย

ทางเทศบาลนครพิษณุโลก ร่วมกับหลายหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 ขึ้น โดยพร้อมใจกันปรับปรุงบริเวณตลิ่งแม่น้ำน่าน มีกิจกรรมประกอบด้วย การตัดหญ้า ตกแต่งและเก็บกิ่งไม้ กวาดทำความสะอาดถนน นับว่าเป็นโอกาสอันดีในการรวมพลังทำความดีด้วยหัวใจอีกด้วย


//////////////

แสดงความคิดเห็น