รวมบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าส่งไปรษณีย์กลาง ในจ.พิษณุโลกมาใช้สิทธิ์เกือบ 90 %

พิษณุโลก ผอ.กกต.พิษณุโลกเผยประชาชนตื่นตัวออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าเกือบ 90 %  คาดรวบรวมบัตรขนส่งทางไปรษณีย์กลางได้ในเวลา 20.00 น. ขณะที่ พีเน็ตภาคเหนือตอนล่างตั้งข้อสังเกตการนำรถขนทหารมาใช้สิทธิ์ บางหน่วยไม่มีการขออนุญาตถูกต้อง ขณะที่บางหน่วยเลือกตั้ง มีรถจำนวนจำกัด ได้มีการขนส่งทหารอย่างไม่ถูกต้องโดยนำรถที่ใช้ในราชการที่ไม่ผ่านการติดต่อประสานงาน

เวลา 17.00 น. วันที่ 17 มีนาคม 2562 หลังจากปิดการใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าในส่วนของจังหวัดพิษณุโลก  ที่ศาลาประชาคมจังหวัดพิษณุโลก พันตำรวจโท วัชรินทร์ พิมพ์กะภีร์  ผู้อำนวยการสำนักการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า บรรยากาศการเลือกตั้งล่วงหน้า สำหรับพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประชาชนตื่นตัวออกมาใช้สิทธิ์จำนวนมากคาดว่าเกือบ 90%  จากผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ทั้งจังหวัด 24,065 คน  โดยเฉพาะในช่วงเช้ามีประชาชนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากเป็นพิเศษ  ซึ่งการที่ประชาชนมาจำนวนมากทำให้เกิดความล่าช้าบ้าง  หลังจากนี้ทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการทางธุรกรรมและรวบรวมบัตรเลือกตั้งทั้งหมดส่งไปทางไปรษณีย์ เพื่อนำไปเก็บรวบรวมไว้ที่ไปรษณีย์กลาง โดยการดูแลของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการขนส่งบัตรเลือกตั้งทั้งหมดจากพิษณุโลกไปยัง ไปรษณีย์กลาง โดยคาดรวบรวมบัตรขนส่งทางไปรษณีย์ได้ในเวลา 20.00 น. วันนี้ ซึ่งบัตรเลือกตั้งดังกล่าว ในวันที่ 24 มีนาคม ไปรษณีย์จะส่งกลับมาเพื่อมานับคะแนนรวมในแต่ละเขตเลือกตั้ง พร้อมกับผลการเลือกตั้งทั้งหมดอีกครั้งหนึ่ง

ด้านนายประพจน์ ศรีเทศ ประธานพีเน็ตภาคเหนือตอนล่าง จ.พิษณุโลก  กล่าวว่า ทาง พีเน็ตภาคเหนือตอนล่างได้จับตาดูการเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งการเลือกตั้งล่วงหน้า พบว่าประชาชนตื่นตัวออกมาใช้สิทธิจำนวนมากตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาทุกหน่วยเลือกตั้งส่วนใหญ่เป็นที่เรียบร้อยดี  แต่มีข้อสังเกตเพียงการใช้รถทางราชการในการขนส่งทหารมาใช้สิทธิ์ซึ่งบางส่วนมีการปฏิบัติการอย่างถูกต้อง โดยการประสานขอกับทางกกต.ในการนำรถมาใช้ในการขนส่ง ในขณะที่บางหน่วยเลือกตั้ง มีรถจำนวนจำกัด ได้มีการขนส่งทหารอย่างไม่ถูกต้องโดยนำรถที่ใช้ในราชการที่ไม่ผ่านการติดต่อประสานงานเอาไว้มาใช้ขนทหารบ้างก็มี  ซึ่งควรมีการแก้ไขในวันที่ 24 มีนาคม 

นอกจากนี้พบว่าคิวในการเลือกตั้งที่ยาวเกินไปประกอบกับสภาพอากาศที่ร้อนอุณหภูมิ 36 ถึง 38 องศาทำให้ประชาชนเป็นลม และไม่มีเจ้าหน้าที่พยาบาลในการดูแล ขณะที่กลุ่มคนพิการ คนชราและ หญิงตั้งครรภ์ ไม่มีช่องทางพิเศษ ซึ่งในวันเลือกตั้งควรมีการพิจารณาในเรื่องนี้เป็นกรณีพิเศษ  เพื่ออำนวยความสะดวกกับประชาชนกลุ่มพิเศษเหล่านี้ด้วย

 

จำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าในจ.พิษณุโลก อย่างไม่เป็นทางการ

แสดงความคิดเห็น