จ.พิษณุโลกคึกคักรับบัตรลงคะแนนวัสดุอุปกรณ์พร้อมจัดเลือกตั้ง 24 มี.ค.62

พิษณุโลก เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่ 1 จ. พิษณุโลก มารับบัตรเลือกตั้ง พร้อมวัสดุอุปกรณ์ เตรียมความพร้อมเลือกตั้ง สส. 24 มีนาคม 62

วันที่ 23 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. ที่ศูนย์ประสานแผนอำเภอเมืองพิษณุโลก นายเจษฎาลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก ประธานกรรมการประจำเขตการเลือกตั้งที่ 1 นายพิทักษ์ วิจิตรพงษา ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดพิษณุโลก ได้อำนวยการการรับบัตรเลือกตั้ง วัสดุอุปกรณ์ประจำคูหาเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ 1 พิษณุโลก ที่มีเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งจำนวน 209 หน่วยเลือกตั้ง มาเข้าคิวรับอุปกรณ์การเลือกตั้งกันอย่างพร้อมเพรียง และช่วยกันตรวจนับบัตรเลือกตั้ง อุปกรณ์ประกอบการเลือกตั้งอย่างเรียบร้อย

นายพิทักษ์ วิจิตรพงษา ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า เป็นไปตามที่ได้นัดหมายกับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง กำหนดรับรอบเช้าที่มีเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งมารับอุปกรณ์ประจำคูหาเลือกตั้ง มีความตื่นตัวมารอก่อนเวลานัด ในภาคเช้าเป็นหน่วยเลือกตั้งในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกและเทศบาลเมืองอรัญญิก รอบสายตำบลที่เหลือในเขตอำเภอเมือง วันนี้การรับอุปกรณ์เลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมดำเนินการเลือกตั้งส.ส.ในวันที่ 24 มีนาคม 2562

………………………………………………………………………

แสดงความคิดเห็น