พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562

อบจ.พิษณุโลก ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี2562

วันที่ 31 มีนาคม 2562 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายอาคม ตรีเจริญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดในงานรัฐพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาเจษฎาราชเจ้า” ประจำปี 2562 จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาประชาคม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภาพของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว จากพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวที่มีต่อปวงชนชาวไทยทั้งด้านการปกครอง เศรษฐกิจ ต่างประเทศและวัฒนธรรม ก่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และความเจริญรุ่งเรืองเป็นอเนกประการ
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2562 ด้วย โดย นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้อ่านสารนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ให้ข้าราชการพลเรือนทราบและน้อมนำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนชน สำหรับวันข้าราชการพลเรือน ตรงกับวันที่ 1 เมษายนของทุกปี เป็นวันที่ยกความสำคัญให้กับข้าราชการพลเรือน ผู้ทำหน้าที่หลักในการบริหารจัดการภารกิจของประเทศ และเป็นวันที่ข้าราชการพลเรือนพึงระลึกถึงการปฏิบัติหน้าที่ ทำงานรับใช้บ้านเมือง เพื่อการพัฒนาประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนโดยรวม พร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้มอบเกียรติบัตรให้ข้าราชการดีเด่นของจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 14 ราย และร่วมทอดผ้าป่ากองทุนพัฒนาเด็กชนบท จังหวัดพิษณุโลกในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562 ด้วย

แสดงความคิดเห็น