พิธีมอบโล่ที่ระลึกและเสื้อ Super Biker อุ่นไอรัก พระราชทาน

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานมอบโล่ที่ระลึกและเสื้อ Super Biker อุ่นไอรัก พระราชทาน
เวลา 07.00น. วันที่ 31 มีนาคม 2562 ณ บริเวณเวทีกลางศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี “มอบโล่ที่ระลึกและเสื้อ Super Biker พระราชทาน” อุ่นไอรักพระราชทาน ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานพระราชานุญาตให้หน่วยงานราชการในพระองค์ จัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ รวมทั้งได้พระราชทานพระราชานุญาต ให้จัดกิจกรรมปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรัก ทั่วทั้งประเทศ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานรางวัลเพื่อเป็นเกียรติประวัติและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ได้รับรางวัล แก่ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็น Super Biker ของจังหวัดพิษณุโลก
เนื่องด้วยในโอกาสที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” ในโอกาสพิธีเปิดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการรักษาสุขภาพด้วยการออกกำลังกายและส่งเสริมให้เกิดความรักความสามัคคีในครอบครัวและสังคม การนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานรางวัลเพื่อเป็นเกียรติประวัติและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ได้รับรางวัลโล่ที่ระลึกและเสื้อ Super Biker
ซึ่งหน่วยงานราชการในพระองค์ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ที่ได้รับรางวัล Super Biker โดยแบ่งเป็น 5 ประเภท ได้แก่
1. ประเภทบุคคลตัวอย่างผู้เป็นแรงบันดาลใจ “Bike อุ่นไอรัก” ได้แก่ เด็กชาย วรรธนะ คำอินทร์ (น้องทาม)
2. ประเภทครอบครัวจักรยานอุ่นไอรัก ได้แก่ ครอบครัว “ทุคหิต”
3. ประเภทแข็งแกร่ง กายใจ แบบอย่างที่ดี(อายุมากสุด) ได้แก่ นายสุรินทร์ จีนสลุต
4. ประเภทหนูน้อยจักรยาน สร้างอนาคตไทย (อายุน้อยสุด) ได้แก่ เด็กหญิง ปุณนภัส ตั้งผาสุก
5. ประเภทนักปั่นสุขใจ จักรยานสดใส สวยงาม ได้แก่ นายคำพา แก้วจีน

ส.ปชส.พิษณุโลก ภาพ / ข่าว

แสดงความคิดเห็น