คุมเข้มเมาขับตั้งจุดตรวจแอลกอฮอล์ทุกวัน 11-17 เม.ย.62

วันที่ 11 เมษายน 2562​ เวลา 01.30 น. ชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ ปกครองอำเภอเมืองพิษณุโลก ตำรวจทางหลวง สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก จนท.ชุดปราบกรามการค้ามนุษย์  ตั้งจุดตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกาย เพื่อลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ซึ่งจะมีการตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 11 ถึง 17 เมษายน 2562 เพื่อลดอุบัติเหตุลดจำนวนผู้เสียชีวิต และผู้ได้รับบาดเจ็บให้น้อยลงมากที่สุด  

แสดงความคิดเห็น