อุบัติเหตุสงกรานต์พิษณุโลกปี 2562 มีผู้เสียชีวิตแล้ว 1 ราย

วันที่ 12 เมษายน 2562 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 จังหวัดพิษณุโลก  สรุปรายงานผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำวันที่ 11 เมษายน 2562 มีอุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้นจำนวน 12 ครั้ง มีผู้เสียชีวิตจำนวน 1 ราย มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 12 ราย ชาย 6 ราย หญิง 6 ราย โดยแบ่งเป็นอำเภอเมืองพิษณุโลก ผู้ได้รับบาดเจ็บ 8 ราย ชาย 3 ราย หญิง 5 ราย เสียชีวิตเป็นชาย 1 ราย อำเภอชาติตระการ บาดเจ็บหญิง 1 ราย อำเภอพรหมพิราม บาดเจ็บชาย 1 ราย อำเภอวังทอง บาดเจ็บชาย 1 ราย อำเภอเนินมะปราง บาดเจ็บชาย 1 ราย

แสดงความคิดเห็น