พิษณุโลกร้อนจัดต่อเนื่อง 40.5 องศา อ.เถิน ลำปาง ร้อนสุด 42.7 องศา

วันที่ 12 เมษายน 2562 สถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลกรายงานสภาพอากาศภาคเหนือโดยรวมยังคงมีสภาพอากาศร้อนจัดอย่างต่อเนื่อง หลายจังหวัดอุณหภูมิสูงสุดยังคงทะลุ 40 องศาเซลเซียส โดยที่อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ยังเป็นจุด ที่ร้อนที่สุดในเขตภาคเหนืออุณหภูมิสูงสุดวานนี้ 11 เมษายน 2562 วัดได้ 42 .7 องศาเซลเซียส ส่วนจังหวัดพิษณุโลกอุณหภูมิสูงสุดวานนี้วัดได้ 40. 5 องศาเซลเซียส สำหรับสภาพอากาศช่วงเทศกาลสงกรานต์ กรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่า ทั่วทุกภาคของไทยโดยเฉพาะไทยตอนบนสภาพอากาศโดยรวม ยังคงร้อนจัดต่อเนื่อง และอาจจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นได้ โดยเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือ และภาคกลาง ในภาพ การเตรียมการ น้ำพุลีลาวงเวียนรถไฟ และ อุโมงค์น้ำตามถนนสายต่างๆ ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก 

แสดงความคิดเห็น