รดน้ำขอพรพ่อเมือง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย

วันนี้  ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก(หลังเก่า) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายพิพัฒน์  เอกภาพันธ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนางเนาวรัตน์  เอกภาพันธ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก เปิดจวนผู้ว่าราชการจังหวัด ต้อนรับ บรรดาข้าราชการ  ทหาร ตำรวจ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลก ที่เดินทางมาร่วมในพิธีรดน้ำดำหัว ขอพรจากผู้ว่าราชการจังหวัด  เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทยและเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยมีนายชัชพงศ์  เอมะสุวรรณ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นผู้แทนของข้าราชการ และพี่น้องประชาชนประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลก กล่าวขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้เสียสละทุ่มเททั้งกำลังกาย กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกให้เกิดความเจริญก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่อง

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้กล่าวขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการ ที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติราชการในปีที่ผ่านมา พร้อมกล่าวอวยพรขอให้พุทธานุภาพขององค์หลวงพ่อพระพุทธชินราช และดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช บุญญาบารมีของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ พร้อมสิ่งศักดิ์คู่บ้าน คู่เมืองพิษณุโลก ได้ไปรดอภิบาลประทานพรให้กับผู้ร่วมงานและประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก พบแต่ความสุข ความเจริญ ทั้งหน้าที่การงานและชีวิตครอบครัวตลอดไป

จากนั้นเหล่าบรรดาข้าราชการได้เข้ารดน้ำขอพรจากผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกเหล่ากาชาด ตามลำดับ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างชุ่มฉ่ำและเป็นกันเอง ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ นำอาหาร และเครื่องดื่ม มาเลี้ยงผู้ที่เข้าร่วมงานมากมายอีกด้วย

แสดงความคิดเห็น