มอบรางวัลนางสงกรานต์จ.พิษณุโลกประจำปี 2562

นางปิยนารถ  ศิริเจริญพันธ์ รองนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก เป็นประธานมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดนางสงกรานต์ ในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2562 ที่เวทีสวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ โดยผลการประกวดมีดังนี้
1.รางวัลนางสงกรานต์ เงินสด 15,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและสายสะพาย
ได้แก่ น.ส.รัชญาพร  ท่อศรีชา
2. รางวัลรองนางสงกรานต์ คนที่ 1 เงินสด 12,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
ได้แก่ น.ส.พลอยไพลิน  เพชรพล
3. รางวัลรองนางสงกรานต์ คนที่ 2 เงินสด 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
ได้แก่ น.ส.สุภาวดี  มั่นชาวนา
4. รางวัลรองนางสงกรานต์ คนที่ 3 เงินสด 8,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
ได้แก่ น.ส.ณัชชา  คำจริง
5. รางวัลรองนางสงกรานต์ คนที่ 4 เงินสด 6,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
ได้แก่ น.ส.ลลิตา หมีนิ่ม
///////////

แสดงความคิดเห็น