สหกรณ์วัดจันทร์ขายทุเรียนเกรดพรีเมียมจากระยอง 3 ตัน ราคากก.ละ 130 บ.

สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด จ.พิษณุโลก นำทุเรียนหมอนทองเกรดพรีเมียมจากสหกรณ์นิคมวังไทร จำกัด  จ.ระยอง  มาจำหน่ายให้สมาชิกสหกรณ์และชาวพิษณุโลกจำนวน 3 ตัน ในราคากิโลกรัมละ 130 บาท ใช้กลไกสหกรณ์เป็นช่องทางในการเชื่อมโยงเครือข่าย ระหว่างสหกรณ์ผู้ผลิตและสหกรณ์ผู้ซื้อ กระจายผลผลิตของเกษตรกรไปสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศ

วันที่ 7 พ.ค.2562  เวลา 09.00 น. ที่สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด อ.เมือง จ.พิษณุโลก  นายสมศักดิ์  แสนศิริ  สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก  เป็นประธานเปิดโครงการกระจายทุเรียนหมอนทอง เกรดพรีเมียม มาตรฐาน GAP เพื่อเร่งระบายผลผลิตทุเรียนออกจากแหล่งผลิตในพื้นที่จังหวัดระยอง ผ่านช่องทางการเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ การกระจายผลผลิตทุเรียนสู่ผู้บริโภคในจังหวัดพิษณุโลก โดยมี ดร.ประภาส  งามสงวน  ประธานคณะกรรมการสหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด นายศิริชัย   ออสุวรรณ  ประธานคณะกรรมการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย ผู้แทนจากขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดพิษณุโลก และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงาน

นายสมศักดิ์  แสนศิริ  สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า  กรมส่งเสริมสหกรณ์  มีนโยบายด้านการส่งเสริมให้สหกรณ์เป็นแหล่งผลิตผลไม้คุณภาพออกสู่ตลาด โดยใช้กลไกสหกรณ์เป็นช่องทางในการเชื่อมโยงเครือข่าย ระหว่างสหกรณ์ผู้ผลิตและสหกรณ์ผู้ซื้อ กระจายผลผลิตของเกษตรกรไปสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศ เพื่อให้สามารถระบายผลผลิตผลไม้ออกจากแหล่งผลิตในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซึ่งสหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด ได้รับการคัดเลือกจากกรมส่งเสริมสหกรณ์  ให้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ ระดับจังหวัดและระดับภาค  ได้ร่วมกับ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.)  เปิดช่องทางการสั่งจองและจำหน่ายทุเรียนหมอนทองคุณภาพ เกรดพรีเมี่ยม มาตรฐาน GAP  เพื่อนำผลผลิตทุเรียนจากแหล่งผลิตมาจำหน่ายในจังหวัดพิษณุโลก  ซึ่งการดำเนินโครงการดังกล่าว  ถือเป็นความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงเครือข่ายผ่านกลไกสหกรณ์ ที่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อเกษตรกรสมาชิก และทำให้ผู้บริโภคได้รับประทานผลไม้ที่มีคุณภาพในราคายุติธรรม

ด้าน ดร.ประภาส  งามสงวน   ประธานคณะกรรมการสหกรณ์วัดจันทร์  จำกัด กล่าวว่า  สำหรับผลผลิตทุเรียนที่นำมาจำหน่ายในครั้งนี้ มีปริมาณ 3,000 กิโลกรัม  เป็นทุเรียนพันธุ์ “หมอนทอง”เกรดพรีเมียม มาตรฐาน GAP จากสวนของสมาชิกสหกรณ์นิคมวังไทร จำกัด  จังหวัดระยอง  จำหน่ายในราคาประกัน กิโลกรัมละ 130 บาท  ซึ่งมีลักษณะเปลือกบาง  เนื้อมาก รสชาติ หอม หวาน อร่อย  เหมาะสำหรับการเลือกซื้อเป็นของฝาก หรือ รับประทานตามความชอบ  โดยสหกรณ์ได้เปิดช่องทางให้ผู้สนใจสามารถผลผลิตทุเรียนหมอนทอง ได้ที่ สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด ในวันนี้ หรือวันพรุ่งนี้จนกว่าสินค้าจะหมด หรือโทรสอบถามได้ที่  0-5525-9581

……………………………………………………………………

แสดงความคิดเห็น