อัญเชิญเครื่องราชสักการะถวายเป็นพุทธบูชา ณ วัดใหญ่ จ.พิษณุโลก

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  อัญเชิญเครื่องราชสักการะถวายเป็นพุทธบูชาปูชนียสถาน ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานให้วัด 10 แห่ง  พร้อมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชภิเษก พร้อมกับวัดทุกแห่งในจังหวัดพิษณุโลก

เมื่อเวลา 17.00 น.ของวันที่ 7 พ.ค.2562  ที่วิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร หรือ วัดใหญ่ จ.พิษณุโลก  นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีอัญเชิญเครื่องราชสักการะถวายเป็นพุทธบูชาปูชนียสถาน ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานให้วัด 10 แห่ง ทั่วประเทศ ในพิธีพระบรมราชาภิเษก ซึ่งเป็นต้นไม้เงิน ต้นไม้ทอง และเทียนเงิน เทียนทอง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้นำต้นไม้เงิน ต้นไม้ทอง และเทียนเงิน เทียนทอง ถวายแด่หลวงพ่อพระพุทธชินราช

จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้นำข้าราชการ ประชาชน ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชภิเษก พร้อมกับวัดทุกแห่งในจังหวัดพิษณุโลก

ขณะที่วัดราชบูรณะ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดพิษณุโลก ทางวัด ได้จัดพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อให้ประชาชนที่อยู่ใกล้ไกล มาร่วมพิธีสวดถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชภิเษก เหมือนกันวัดทั่วไปเช่นกัน

///////////////

แสดงความคิดเห็น