เปิดงานงานเกษตรพิษณุโลกเมืองสารพันพฤกษา สีสันแข่งตำส้มตำลีลา จับปลาไหล

เมื่อเวลา 10.00 น     วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณลานกลางเมือง สวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงานวันเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลกประจำปี 2562 หรือ พิษณุโลกเมืองสารพันพฤกษา  โดยทางสำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับองค์กรเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก ได้ร่วมกันจัดมหกรรมเกษตร วันเกษตรกรเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนพฤษภาคม เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและตระหนักถึงความสำคัญของอาชีพเกษตรกรรม ที่เป็นประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัดและเพื่อเป็นการเผยแพร่ผลการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร

โดยในปีนี้เน้นผลงานของการส่งเสริมการเกษตรให้แก่กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่  กลุ่มยุวเกษตรกร จาก 9 อำเภอ กำหนดจัดงานวันเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลกประจำปี 2562 พิษณุโลกเมืองสารพันพฤกษา ครั้งที่ 13 ในช่วงระหว่างวันที่ 8 – 14 พฤษภาคม 2562 เป็นเวลา 7 วัน กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการจัดนิทรรศการแสดงสินค้าและผลิตผลทางการเกษตร ขององค์กรเกษตร 9 อำเภอ การประกวดพืชผลทางการเกษตรได้แก่ มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง มะม่วงเขียวเสวย มะม่วงยักษ์ กล้วยน้ำว้า และมะพร้าวน้ำหอม

นอกจากนี้ที่เป็นไฮไลน์ของการจัดงานวันนี้ได้มีการแข่งขันส้มตำลีลาจากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทั้ง 9 อำเภอ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน บรรดากลุ่มแม่บ้านต่างมีลีลาการตำส้มตำแบบเด็ดเผ็ดร้อนกันทีเดียว ผลปรากฏว่า ฝีมือการตำส้มตำ ชนะเลิศได้แก่ กลุ่มแม่บ้าน อ.บางระกำ อันดับ 2 ได้แก่กลุ่มแม่บ้านบางกระทุ่ม และ อันดับ 3 ได้แก่ อ.บางระกำ  นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันจับปลาไหล ที่มีตัวแทนแต่ละอำเภอมาจับปลาไหลใสกระบอกไม้ไผ่ ซึ่งกว่าจะจับได้เรียกเสียงความสนุกสนานจากกองเชียร์ ผลปรากฏผู้ที่จับปลาไหลมากที่สุด อันดับ 1 คือ อ.เมือง จับได้  15 ตัว อันดับ 2 ได้แก่ อ.วัดโบสถ์ จับได้  12 ตัว ภายในงานยังมีการแสดงและจำหน่ายสินค้าขององค์กรเกษตรกรและภาคเอกชน อีกด้วย

/////////////

 

แสดงความคิดเห็น