ฤกษ์ดีชาวนาวังทองใช้ข้าว กข 57 พันธุ์ข้าวพิธีแลกนาขวัญปีที่แล้วหว่านวันพืชมงคล

 ชาวนา อ.วังทอง ถือฤกษ์ดีวันพืชมงคลลงมือหว่านข้าวในท้องนา พร้อมกับใช้พันธุ์ข้าว กข 57 ที่ใช้ในพิธีแรกนาขวัญในปีที่ผ่านมา ที่มีผลผลิตมากตามที่ต้องการ และมีเมล็ดข้าวที่มีคุณภาพ ทนต่อโรคและแล้ง

วันที่ 9 พฤษภาคม 2562  วันนี้เป็นวันพืชมงคล ชาวนาในหลายพื้นที่ ได้เอาฤกษ์ดีในการลงมือทำนา เพื่อความเป็นสิริมงคล จะได้พืชผลทางการเกษตรดี โดยเฉพาะที่ หมู่ 6 บ้านคลองเมือง ต.วังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ที่ถือฤกษ์ดีวันนี้หว่านข้าวในท้องนา เช่นกัน นายเพิ่มศักดิ์ ถิ่นพะยอม เกษตรกร ต.วังพิกุล ได้ชวนเพื่อนบ้านมาช่วยกันหว่านข้าวในนา โดยใช้เครื่องพ่นเมล็ดพันธุ์ข้าว ในพื้นที่กว่า 60 ไร่

นายเพิ่มศักดิ์ ถิ่นพะยอม กล่าวว่า ตนทำนากว่า 60 ไร่ และได้ทยอยไถ่หว่าน และเก็บพื้นที่นากว่า 20 ไร่ สำหรับฤกษ์ดีวันพืชมงคล ทำการหว่านข้าวในนา เพื่อความเป็นสิริมงคลและเชื่อว่าจะได้ผลผลิตที่ดี ซึ่งเมล็ดข้าวที่ทำการหว่านในวันนี้ ใช้พันธุ์ กข 57 ซึ่งจะมีอายุ 120 วัน เป็นพันธุ์ข้าวที่ทนต่อแล้ง และวัชพืชต่างๆ และให้ผลผลิตที่ดี และที่สำคัญเป็นพันธุ์ข้าวที่พิธีแรกนาขวัญ ปี 2561ที่ผ่านมาใช้หว่านในพิธี ทำให้ตนได้เก็บพันธุ์ข้าวนี้ไว้ สำหรับลงมือทำนาในรอบนี้

////////////

แสดงความคิดเห็น