อุดหนุนข้าวนาปีปลอดสารพิษชาวนาต.แม่ระกา ปลูก-สีและขายเอง

กลุ่มทำนาข้าวปลอดสารพิษโรงสีข้าวคนทำนาบ้านวังน้ำใส ต.แม่ระกา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก เป็นกลุ่มเกษตรกรที่เข้มแข็ง นำข้าวนาปีมาวางขายในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกอย่างต่อเนื่อง 3 ปีแล้ว ได้มูลค่าเพิ่มของผลผลิตที่ไม่ถูกกดราคารับซื้อจากพ่อค้าคนกลาง

วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 วันพืชมงคล เป็นวันดีของพี่น้องเกษตรกรชาวนาไทย ที่จ.พิษณุโลก บริเวณถนนเลียบทางรถไฟ ใกล้สี่แยกสุเหร่า ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก นายประเสริฐ  เพ็งท่าโรง หรือ โกเนี๊ยว ประธานกลุ่มทำนาข้าว โรงสีข้าวคนทำนาบ้านวังน้ำใส ม.8 ต. แม่ระกา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ยังคงมุ่งมั่นขยันขันแข็ง นำข้าวสารนาปีปลอดสาร ที่ผลิตโดยกลุ่มฯ มาวางจำหน่ายให้กับลูกค้าในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกทุกเช้า ในช่วงเวลา 06.00-09.00 น. เป็นเกษตรกรชาวนาที่มีความเข้มแข็ง และไม่ยอมแพ้ต่อราคาข้าวที่ตกต่ำ เป็นกลุ่มที่ปลูกข้าวนาปีกันเอง และมีโรงสีของตนเอง รวมถึงมาวางจำหน่ายให้กับลูกค้าโดยตรงโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ทำให้มูลค่าของผลผลิตที่ได้รับ ได้สูงกว่าข้าวของเกษตรกรชาวนาส่วนใหญ่

นายประเสริฐ เพ็งท่าโรง หรือ โกเนี๊ยว ประธานกลุ่มทำนาข้าวปลอดสารพิษ โรงสีข้าวคนทำนาบ้านวังน้ำใส เปิดเผยว่า ได้รวมกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกข้าวในเขตตำบลแม่ระกา เพื่อผลิตข้าวนาปีปลอดสารพิษ เป็นระยะเวลา 6 ปีแล้ว มีสมาชิกกลุ่ม 8 ราย ซึ่งจะปลูกข้าวนาปีที่ผู้บริโภคนิยมรับประทาน อาทิ ข้าวหอมมะลิ105 ข้าวหอมมะลิทั่วไป  ข้าวเหลือง ข้างก้อง เป็นข้าวที่ปลอดสารพิษทั้งหมด ที่ใช้ปุ๋ยชีวภาพ และน้ำหมักชวภาพ และมีโรงสีเป็นของตนเอง เมื่อถึงเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตก็จะนำมาเก็บไว้ในยุ้งฉาง และค่อย ๆ สีออกมาวางจำหน่ายในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก ที่เริ่มจำหน่ายกันเองได้ประมาณ 3 ปีแล้ว ตั้งแต่ช่วงที่ราคาข้าวเปลือกราคาตกต่ำ

การขายเองก็จะได้ราคาเพิ่มอีกหน่อย เพราะถ้าขายเป็นข้าวเปลือกเหมือนเดิมส่งพ่อค้าคนกลางก็จะได้ราคาต่ำ จึงสีข้าวเอง และมาขายเอง แม้ว่าจะใช้เวลา และเหนื่อยมากขึ้น แต่ก็ได้เห็นตัวเงินมากขึ้นเช่นกัน ใช้เวลาช่วงเช้าประมาณ 06.00-09.00 น. มาวางขายข้าวสารในเขตเทศบาล ได้วันละ 3,000-10,000 บาท อย่างข้าวหอมมะลิ ที่สีข้าวมาขายเองได้ อย่างน้อยก็ขายได้ตันละ 14,000-15,000 บาท

สำหรับข้าวที่นำมาจำหน่ายนั้น มีทั้งข้าวหอมมะลิ 105 ข้าวหอมทั่วไป  ข้าวเหลือง ข้าวไรท์เบอร์รี่  บรรจุในถุงขนาด 5 กิโลกรัม มีหลายระดับราคาขึ้นอยู่กับชนิดข้าว ชาวพิษณุโลกไปอุดหนุนกันได้ โกเน๊ยว จะมาเปิดขายข้าวนาปีปลอดสารพิษทุกเช้า ถนนเรียบทางรถไฟ ใกล้สี่แยกสุเหร่า หรือ ตรงข้ามร้านข้าวมันไก่ศาลปู่ดำ หรือ โทรศัพท์สอบถามได้ที่ 089-2266460

………………………………………………………………………

แสดงความคิดเห็น