ดาวเคียงเดือนที่พิษณุโลก ดาวพฤหัสบดีสว่างไสวคู่ดวงจันทร์

เวลา   04.00-05.00 น. 21 พฤษภาคม 2562 เหนือท้องฟ้าพิษณุโลก สามารถชมปรากฏการณ์ดาวเคียงเดือนด้วยตาเปล่าได้อย่างเด่นชัด เป็นความสวยงามของปรากฏการณ์ดาวเคียงเดือนที่สามารถสังเกตเห็นได้ตั้งแต่เวลา 20.30 น.ของวันที่ 20 พฤษภาคมต่อเนื่องถึงเช้ามืดวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) ระบุว่าช่วงนี้ ดาวพฤหัสบดีและดาวเสาร์จะโคจรใกล้โลกมาก ขณะที่ดาวเคียงเดือนที่เกิดขึ้นในวันที่ 20 และ 22 พฤษภาคมนี้ เป็นดาวเสาร์ปรากฏเคียงคู่ดวงจันทร์ เริ่มสังเกตได้ในช่วงค่ำบริเวณทิศตะวันออกเฉียงใต้

อนึ่ง  นายศุภฤกษ์ คฤหานนท์ หัวหน้างานบริการวิชาการทางดาราศาสตร์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) เปิดเผยว่า ช่วงปลายเดือนพฤษภาคม 2562 จะเกิดปรากฏการณ์ “ดาวเคียงเดือน” ดาวพฤหัสบดีและดาวเสาร์ ปรากฏบนท้องฟ้าเคียงดวงจันทร์ สังเกตได้ด้วยตาเปล่าทั่วประเทศ ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2562 “ดาวพฤหัสบดีปรากฏเคียงดวงจันทร์” สังเกตได้ตั้งแต่เวลา 20:30 น. เป็นต้นไป บริเวณขอบฟ้าทางตะวันออกเฉียงใต้ ห่างประมาณ 2 องศา และจะปรากฏใกล้กันที่สุดเวลาประมาณ 23:50 น. ห่างเพียง 1.3 องศา จากนั้นจะค่อย ๆ ขยับห่างออกจากกัน

สังเกตได้ตลอดคีนจนถึงรุ่งเช้า และวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 “ดาวเสาร์ปรากฏเคียงดวงจันทร์” เริ่มสังเกตได้ตั้งแต่เวลาประมาณ 22:20 น. เป็นต้นไป ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ห่างประมาณ 2.8 องศา และจะปรากฏใกล้กันมากที่สุด ประมาณ 1 องศา ในช่วงรุ่งเช้าของวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ผู้สนใจสามารถรอชมความสวยงามของปรากฏการณ์ดาวเคียงเดือนดังกล่าว ดูได้ด้วยตาเปล่าทั่วประเทศ

“ปรากฏการณ์ดาวเคียงเดือน” ถือเป็นปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์อย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำ เนื่องจากดวงจันทร์และดาวเคราะห์เปลี่ยนตำแหน่งไปเรื่อยๆ ตามคาบการโคจรรอบดวงอาทิตย์ ดังนั้น การที่ดวงจันทร์และดาวเคราะห์ปรากฏบนท้องฟ้าในทิศเดียวกัน หรือเคลื่อนที่มาอยู่ในตำแหน่งใกล้เคียงกันจึงถือเป็นเรื่องปกติ

นายศุภฤกษ์กล่าวว่า หลังจากนี้ โลกจะโคจรเข้าใกล้ดาวเคราะห์ทั้งสองมากขึ้นเรื่อย ๆ ดาวพฤหัสบดีจะอยู่ในตำแหน่งใกล้โลกที่สุดในรอบปี วันที่ 10 มิถุนายน 2562 และดาวเสาร์จะอยู่ในตำแหน่งใกล้โลกที่สุดในรอบปี วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ส่งผลให้ดาวเคราะห์ทั้งสองมีขนาดปรากฏใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ และจะสามารถสังเกตการณ์ได้ยาวนานขึ้นตลอดทั้งคืน

………………….

แสดงความคิดเห็น