มหรสพสมโภชพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

จังหวัดพิษณุโลก จัดมหรสพสมโภชพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ยิ่งใหญ่สมพระเกียรติ นำอัตลักษณ์ มหกรรมมังคละพร้อมนางรำจำนวน 350 คนในพิธีเปิดงาน
วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 บริเวณเวทีสวนกลางเมืองพิษณุโลก นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานในพิธี ได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมนำหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนทุกภาคส่วนที่แต่งกายด้วยชุดสุภาพโทนสีเหลือง เ เป็นจำนวนมาก ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย
ภายหลังพิธีเปิดงานบริเวณเวทีกลาง ได้นำอัตลักษณ์ของจังหวัดพิษณุโลกมหกรรมมังคละพร้อมนางรำจำนวน 350 คน มาแสดงเปิดงานพร้อมมีการแสดงการแต่งกายด้วยผ้าไทยย้อนยุคสมัยรัตนโกสินทร์ การแสดงโปงลางของโรงเรียนชาติตระการวิทยา ส่วนเวทีเล็ก มีการจัดการแสดงของเยาวชนจากโรงเรียนต่างๆและ ดนตรีไทยของชมรมผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก
ทั้งนี้ ตลอด 3 วันของการจัดงาน 22-24 พฤษภาคม นี้ ตั้งแต่เวลา 18.00 – 21.00 น. ณ บริเวณสวนกลางเมืองและสวนชมน่านจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดให้มีการแสดงอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย เช่น การแสดงมหาดุริยางค์จากสถาบันการศึกษาในจังหวัด ชมการแสดงวงออร์เครสต้า จากมหาวิทยาลัยนเรศวร ดนตรีในสวนจากมทบ.39 เป็นต้น

แสดงความคิดเห็น