ชาวอ.เขาค้อร้องอัยการภาค 6 ขอระงับสั่งฟ้องถูกจับข้อหาบุกรุกป่า

เวลา 13.30 น. วันที่ 5 มิถุนายน 2562 ที่สำนักงานอัยการภาค 6 ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก มีตัวแทนชาวบ้านจาก 4 ตำบล อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ประมาณ 30 คน พร้อมด้วย มูลนิธิพิทักษ์ไทย ได้เดินทางมาเพื่อยื่นหนังสือต่ออธิบดีอัยการภาค 6 เพื่อขอให้  อัยการภาค 6 ระงับการสั่งฟ้อง และขอความเป็นธรรม จากหลาย ๆ เหตุการณ์ที่จนท.เข้าจับกุมรีสอร์ท ที่พัก ต่าง ๆ ในอ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ หลายคดีอยู่ในชั้นพนักงานสอบสวน ชั้นอัยการ และถึงชั้นส่งฟ้องศาลแล้วก็มี

การมายื่นหนังสือครั้งนี้ นำโดยนายชายวิสิทธิ์  เสือสืบพันธ์ ( สิงหราชโยธิน ) ประธานสำนักบัญการการนโยบายและแผนงานยุทธศาสตร์ รองประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์ไทย ที่ได้รับการร้องเรียนจากชาวอ.เขาค้อที่เดือดร้อน ให้ดำเนินช่วยเหลือขอความเป็นธรรมจากประชาชน ในพื้นที่ 4 ตำบล คือ ตำบลเขาค้อ ตำบลหนองแม่นา ตำบลสะเดาะพง และตำบลริมสีม่วง และมีนายโสภา  เปรมโสภณ นางเบญจวรรณ ต่ายตามบุญ เป็นตัวแทนชาวบ้านและเป็นผู้ร้องขอความเป็นธรรม โดยยื่นหนังสือร้องเรียน พร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้ร้องเรียน สำเนารายชื่อประชาชนในพื้นที่ 4 ตำบลที่ถูกจับกุมและตั้งข้อกล่าวหา ต่อฝ่ายเลขานุการ อธิบดีอัยการภาค 6

นายชายวิสิทธิ์  เสือสืบพันธ์ ( สิงหราชโยธิน ) มูลนิธิพิทักษ์ไทย เปิดเผยว่า พื้นที่นี้ตั้งแต่ปี 2520 กองทัพภาคที่ 3 มีการรับสมัครราษฏรอาสาช่วยรบ หรือ รอส. และทหารพราน เพื่อขึ้นมาช่วยรบต่อต่ายภัยผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ มีการสร้างถนนเป็นแนววงกลม ระบะทางยางคลอบคลุม 4 ตำบล 65 กิโลเมตร เป็นการจัดตั้งหมู่บ้านป้องกันภัย กองทัพภาคที่ 3 เป็นผู้ควบคุมดูแล พื้นที่รัศมีข้างสองฝั่งถนน ความยาวด้านละ 1 กิโลเมตร จัดสรรที่ดินปลูกบ้านให้รอส. 2 งาน และจัดสรรที่ดินทำกินให้ครอบครัวละ 15-20 ไร่ ปัจจุบันหมู่บ้านเหล่านี้อยู่ในการดูแลของกรมการปกคอรง รอส.ได้ทำกินปลูกพืชผัก ทำนา แต่ระยะหนึ่งผลผลิตไม่พอเลี้ยงชีพ จึงปรับปรุงหารายๆได้เสริม มีการสร้างบ้านพักลักษณะคล้ายรีสอร์ท แต่ส่วนใหญ่เป็นบ้านประกอบได้ เพื่อหารายได้กับนักท่องเที่ยวที่มาชมทะเลหมอกในระยะ 3 เดือน ในรูปแบบท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

นายชายวิสิทธิ์  กล่าวต่อว่า แต่ต่อมาประชาชนในพื้นที่ที่ประกอบอาชีพสุจริต  ถูกเจ้าหน้าที่รัฐสนธิกำลังกันจับกุม โดยอ้างว่าไม่ใช่ผู้ยากไร้ และตั้งข้อกล่าวหาบุกรุกแผ้วถางป่ากันจำนวนหลายราย ได้รับความเดอืดร้อนกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งครอบครัวเหล่านี้ก็มีการออกลูกหลาน แตกครอบครัวออกมาก มีการทำกินเพิ่มขึ้น แต่ก็ยังอยู่ในขอบเขต126,000 ไร่ ที่ทหารขอใช้จากกรมป่าไม้ และส่วนใหญ่ยังอยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตร ของแนวถนนในการจัดตั้งหมู่บ้านครั้งแรก นอกจากนี้ยังมีประชาชนส่วนหนึ่งที่เข้าไปรับสิทธิครอบครองจากราษฏรอาสา และ ประชาชนอีกกลุ่มหนึ่งไปทำการเกษตรร่วมทุนกับราษฎรอาสา ปลูกพืชผลทางการเกษตร ที่ระยะแรกก็ไปได้ด้วยดี ระยะหลังประสบปัญหาด้านราคาและการจำหน่าย จึงปรับพื้นที่มาปลูกบ้านแบบประกอบได้เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว และหลายรายก็ถูกเจ้าหน้าที่จับกุมข้อหาบุกรุกป่า  ที่ประชาชนที่ถูกข้อหาบุกรุกป่า เห็นแย้งว่า ไม่ได้เป็นผู้บุกรุกป่า เพราะมาทำกินตามคำชักชวนของทหาร และ ในอดีต สภาพพื้นที่ก็เป็นภูเขาหัวโล้นมาก่อน  การมาร้องเรียนที่สำนักงานอัยภารภาค 6 ครั้งนี้ ก็เพื่อขอความเป็นธรรม ขอให้ระงับการสั่งฟ้องไว้ก่อน

นายโสภา  เปรมโสภณ ตัวแทนชาวบ้านจากม.5 ต.เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์ กล่าวว่า วันนี้มาร้องทุกข์อยากให้อัยการ หรือ ศาลตุลาการช่วยดูแลข้อกฎหมาย ในระยะปฏิบัติตอนนี้ควรจะยุติก่อนดีหรือไม่ ช่วงนี้ชาวบ้านทุกข์มาก ที่ผ่านมาถูกจับเป็นระยะ ๆ ทุกอย่างที่เขาค้อไม่ปกติ การท่องเที่ยวซบเซา

……………………………………………………

 

แสดงความคิดเห็น