อบจ.พิษณุโลกนำเครื่องจักรกลขุดลอกคลองยมราช ต.บ้านกร่างเตรียมรองรับฤดูน้ำหลาก

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดยฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง ได้นำเครื่องจักรกลพร้อมรถแบคโฮคอยาวเข้าดำเนินการขุดลอกคลองยมราช ในพื้นที่หมู่ที่ 2, 5 และหมู่ที่ 11 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ภายหลังได้รับการร้องขอจากทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง เพื่อขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกลมาขุดลอกคลองยมราช ซึ่งถือเป็นเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงชาวบ้านในตำบลบ้านกร่าง เนื่องจากปัจจุบันตื้นเขินมากและมีกลิ่นเน่าเหม็น เวลาฝนตกหนักน้ำก็จะไหลเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ริมสองฝั่งคลอง และยังไม่เคยมีการพัฒนามาก่อน เพื่อเปิดทางน้ำให้สามารถระบายน้ำได้สะดวกเพิ่มมากขึ้น ช่วยรองรับน้ำในช่วงฤดูน้ำหลาก และกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการขุดลอกคลองแล้วเสร็จในกลางเดือนหน้า พร้อมทั้งมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เกิดความสวยงามต่อไป ทั้งนี้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน โดยผู้นำท้องที่ผู้นำทัองถิ่นและชาวบ้านในตำบลบ้านกร่าง ต่างรู้สึกพอใจและขอบคุณทาง อบจ.พิษณุโลก ที่ได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านในครั้งนี้ด้วย

แสดงความคิดเห็น