เพิ่มมูลค่าชะลอมขวัญข้าว สานเป็นชะลอมส่งขายทำใส่เบรกขนมงานจัดเลี้ยง

กลุ่มจักสานบ้านท่าโรงตะวันตก ต.วัดพริก จ.พิษณุโลก  ต่อยอดภูมิปัญญาเดิม จากชะลอมทำขวัญข้าวในท้องนา รวมกลุ่มจักสานทำชะลอมขนาดเล็ก ส่งขายให้ผู้จัดเบรกงานจัดเลี้ยง  งานประชุมสัมมนา ใส่ขนม อาหาร ใบละ 5-8-10 บาท รวมกลุ่มแม่บ้านที่ว่างเว้นจากการทำนาช่วยกันทำ เป็นรายได้เสริมเลี้ยงครัวเรือน

การทำเครื่องจักสานจากไม้ไผ่นับวันจะสูญหายไปตามกาลเวลา ตามตัวบุคคลผู้มีความรู้ในการจักสานที่ล้วนแต่เป็นผู้ที่อยู่ในวัยกลางคนและสูงอายุ ที่บ้านท่าโรงตะวันตก ม. 10 ต.วัดพริก อ.เมือง จ.พิษณุโลก พื้นที่เกษตรกรรมที่ยังคงสภาพชุมชนชนบท กลุ่มแม่บ้าน ชาวนา บ้านท่าโรงตะวันตก ได้รวมตัวเป็นกลุ่มจักสานบ้านท่าโรงตะวันตกมากว่า 20 ปีแล้ว ยังคงทำอาชีพจักสานพัด กะบุง ชะลอม ตะกร้า กระจาด จากไม้ไผ่ โดยใช้เวลาว่างเว้นจากการทำนา ประดิษฐ์เครื่องจากสานที่บ้าน และรวมกลุ่มส่งขาย เป็นรายได้เสริมเข้าครอบครัว

ขณะนี้ ชะลอมไม้ไผ่ กำลังเป็นที่นิยมจากออร์เดอร์จากตัวเมือง ผู้ทำอาหารจัดเลี้ยงตามห้องประชุมสัมมนา โรงแรม หรือ การขายอาหารไทยตามถนนสายวัฒนธรรมต่าง ๆ ได้สั่งออร์เดอร์ชะลอมไม้ไผ่จากกลุ่มจักสานบ้านท่าโรงตะวันตกมาอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบันเป็นสินค้าที่ขายได้ดีเดือนละนับพันชุด นำไปใช้เป็นภาชนะใส่กระทงใบตอง ขนม อาหาร

นางสาวลมเพย  อาจบัว อายุ 60 ปี ประธานกลุ่มเครื่องจักสานบ้านท่าโรงตะวันตก เปิดเผยว่า ได้รวมกลุ่มชาวบ้านท่าโรงเพื่อทำเครื่องจักสานจำหน่าย ใช้เวลาว่างเว้นจากการทำนา นำไผ่สีสุก ไผ่เหี้ย มาเหลาเป็นตอก หรือ เส้นไม้ไผ่บาง ๆ เริ่มจักสานทำพัด จำหน่ายตามงานต่าง ๆ ในราคาอันละ 20-30 บาท และขายดีมากในระยะแรก ๆ งานแข่งเรือ งานบวช งานวัด จะมีคนมาสั่งซื้อไปขายจำนวนมาก ต่อมาระยะหลังเริ่มมีพัดพลาสติก พัดกระดาษ มาจำหน่ายมากขึ้น ทำให้พัดไม้ไผ่ขายได้น้อยลง

ต่อมาจึงเริ่มทำเครื่องจักสานชนิดอื่น ๆ เป็นของที่ชาวบ้านใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว เช่น กระบุง กระจาด แต่ต้องมาปรับให้มีขนาดเล็กลง คนซื้อจะนิยมนำไปใส่ของชิ้นเล็ก ๆ เช่น ใส่เงินตามร้านขายของ ปัจจุบันสินค้าที่กำลังได้รับความนิยมมากที่สุดของกลุ่ม คือชะลอมไม้ไผ่ ที่ต่อยอดดัดแปลงมาจากชะลอมที่ชาวบ้านจักสานทำเป็นที่ใส่เครื่องทำขวัญข้าว ในโอกาสต่าง ๆ ในทุ่งนาช่วงข้าวตั้งท้อง และหลังเก็บเกี่ยวข้าว โดยดัดแปลงทำเป็นชะลอมขนาดเล็ก ใช้ไม้ไผ่สีสุก ที่ทำเป็นเส้นตอกมาสานเป็นรูปทรงต่ำลง ไม่สูงเหมือนชะลอมขวัญขว้าที่จะมีไม้ไผ่ยื่นสูงเพื่อให้ผูกรัดสิ่งของได้ ชะลอมที่ทำปัจจุบัน มี 3 ขนาด ขนาดเล็ก จำหน่ายใบละ 5 บาท ขนาดกลาง จำหน่ายใบละ 8 บาท และขนาดใหญ่ จำหน่ายใบละ 10 บาท ในแต่ละเดือนจะมีผู้มาสั่งให้ทำและมารับถึงกลุ่มประมาณ 1,000 ใบ สมาชิกก็จะช่วยกันจักสานในแต่ละบ้าน คนสั่งซื้อนิยมนำไปใส่เบรกงานจัดเลี้ยง นำกระทงใบตองมาใส่อีกชั้น ก่อนใส่อาหาร และขนม  ขณะที่ชะลอมไซด์ใหญ่ดั้งเดิม ที่ใช้ทำขวัญข้าว ก็ได้รับความสนใจจากผู้จำหน่ายสินค้าโอท็อปหรือร้านจำหน่ายของขวัญ นิยมสั่งซื้อไปใส่เป็นกระเช้าของขวัญในโอกาสต่าง ๆ ด้วย

ประธานกลุ่มจักสานบ้านท่าโรงตะวันตก เผยต่อว่า สมาชิก 21 คน ที่รวมกลุ่มทำเครื่องจักสาน มีรายได้เข้าครอบครัวทุกเดือน แม้จะไม่มาก แต่ก็เป็นรายได้เสริมได้จากอาชีพหลักในการทำนา  สนใจอุดหนุนสินค้าจากภูมิปัญญาชาวบ้าน ติดต่อได้ที่ 091-1489258  089-6790786

 

…………………………………………………………………………………

แสดงความคิดเห็น