ม.นเรศวรร่วมกับเกษตรกร ผลักดันสร้างมูลค่าเพิ่มผลไม้ไทย

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 ที่อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก ดร.กาญจนา เงารังษี อธิกาบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยทีมวิจัย และเกษตรกร ได้จัดงานเสวนาทางวิชาการ การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรด้านมาตรฐานและการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มผลไม้ไทย ภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพเกษตรกลุ่มไม้ผลภาคเหนือตอนล่าง เพราะประเทศไทยมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์เหมาะสมสำหรับในการเพาะปลูกที่หลากหลายชนิดเหมาะต่อการเพาะปลูกและทำการเกษตร โดยเฉพาะไม้ผล มีสภาพอากาศที่แตกต่างกัน ทำให้เกิดความหลากหลายในการกระจายผลไม้ สู่ตลาดภายนอก นับว่าสามารถสร้างมูลค่ารายได้ให้กับประเทศไทยจำนวนมาก

ดร.กาญจนา เงารังษี อธิกาบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดเผยว่า ทางมหาวิทยาลัยนเรศวรได้เห็นความสำคัญกับการส่งออกผลไม้ไทย โดยเฉพาะทุเรียน ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของ จ.พิษณุโลก และประเทศไทย สร้างรายได้เข้าประเทศปีละหลายล้านบาทและเป็นที่นิยมบริโภคกันทั่วไป ทางมหาวิทยาลัยนเรศวร จึงต้องการขับเคลื่อนและผลักดันให้การส่งออกผลไม้ของประเทศมีมูลค่าทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้น เพื่อให้เกิดการยอมรับทั้งตลาดภายในและภายนอก และเป็นศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้ในระดับภูมิภาคที่จะเป็นคลังความรู้ทางวิชาการในการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานการส่งออกด้วยงานวิจัย

ดร.ภญ.วธู พรหมพิทยารัตน์ อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์  คณะผู้วิจัยและส่งเสริมฯ กล่าวว่า โครงการนี้จึงเป็นริเริ่มและผลักดันงานมหกรรมผลไม้ในระดับภูมิภาคให้มีศักยภาพและเป็นที่ยอมรับในตลาดไม้ผล เพื่อผลักดันผลไม้ไทยให้เป็นที่รู้จักและสามารถขยายผลทางการเกษตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม และการตลาดที่เชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยว โดยเฉพาะเฉพาะเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนหลายจังหวัดพิษณุโลก ทั้งที่ จันทบุรี อุตรดิตถ์ ต่างมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปลูกและช่วยกันผลักดันเกษตรกรปลูกทุเรียนในพิษณุโลก ให้มีคุณภาพมากขึ้น และเป็นฮับศูนย์กลางการขนส่งทุเรียนก่อนที่จะส่งออกไปประเทศจีนอีกครั้ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่น่าสนใจของเกษตรกรผู้ปลุกทุเรียนนั้น มี 1 ราย ที่ปลูกทุเรียนพันธุ์ก้านยาว ที่กำลังออกผลผลิตในช่วงนี้ คือนางดวงเนตร ตุ่มแก้ว อายุ 37 ปี เกษตรกรผู้ปลูกสวนทุเรียนในพื้นที่ ม.17 บ้านลำกระโดน ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก สมาชิกของชมรมทุเรียน ที่ยึดอาชีพทำสวนทุเรียนมา 13 ปี บนพื้นที่8 ไร่ และเมื่อหลายปีก่อน ได้นำทุเรียนพันธุ์ก้านยาว จ.จันทบุรี มาปลูกและเริ่มออกผลผลิต ครั้งแรกเมื่อปี 2561 ซึ่งรสชาติอร่อยไม่แพ้ทุเรียนพันธุ์ก้านยาว จาก จ.จันทบุรีเลย ซึ่งก็ยืนยันว่าพิษณุโลกบ้านเราก็สามารถปลูกทุเรียนพันธุ์ก้านยาวได้ ซึ่งนอกจากนี้ภายในสวนยังปลูกทุเรียน พันธุ์อื่นๆอีก อาทิ หมอนทอง พวงมณี หลงหลับแล และหลินลับแล

นางดวงเนตรฯ ได้บอกกับผู้สื่อข่าวว่า ตนได้เข้ามาร่วมกับทางมหาวิทยาลัยนเรศวรตั้งแต่ปี 2561 ถือว่าเป็นเรื่องดีมากเพราะทาง ม.นเรศวร ได้ให้ความรู้ในเรื่องทางวิชาการ เรื่องการพัฒนาสายพันธุ์ การดูแลทุเรียนในมุมที่เกษตรกรชาวบ้านแบบเรายังไม่รู้ และที่สำคัญยังช่วยในเรื่องของการตลาด การกระจายจำหน่ายสินค้าอย่างทุเรียนได้เป็นอย่างดี

โดยบรรยากาศในวันนี้มีผู้ประกอบการจากชมรมทุเรียน ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง อาทิ จ.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ จันทบุรี นำทุเรียน และผลผลิตจากทุเรียนมาจัดแสดง ภายในงาน และมีผู้เข้าร่วมเสวนากว่า 100 คน

/////////////

แสดงความคิดเห็น