อบจ.พิษณุโลกเปิดใช้ถนนหนองโพง -หนองปลวก ต.หนองกุลา


วันที่ 29 มิถุนายน 2562 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายวรชาติ ศุภกิจเจริญ และนายปกรณ์ หงษ์วิเศษ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอบางระกำ เป็นประธานในพิธีเปิดถนนโครงการ “ก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต” เส้นหนองโพง -หนองปลวก หมู่ที่ 13 ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดยทำการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต มีความกว้าง 6 เมตร ความยาว 1,850 เมตร ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยและเปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรอย่างเป็นทางการแล้วโดยมีผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนร่วมพิธีเปิดใช้ถนนดังกล่าวจำนวนมาก

แสดงความคิดเห็น