สับปะรดบ้านแยงส่งโรงงานแปรรูปทุกวัน ปี 2562 ชาวสวนยิ้มออกได้ราคาดี

วันที่ 6 กรกฏาคม 2562 นายสมทรง  อู่ทอง ประธานกลุ่มครัสเตอร์ผู้ปลูกสับปะรดนครไทย จ.พิษณุโลก รายงานบรรยากาศการเก็บเกี่ยวผลผลิตและรับซื้อสับปะรดในเขตอ.นครไทย จ.พิษณุโลก ระยะนี้ทุก ๆ วัน  จะมีการตัดสับปะรดจากไร่ และมาส่งที่แผงรับซื้อสับปะรดในต.บ้านแยง เพื่อส่งโรงงานแปรรูปที่ภาคใต้ ผลใหญ่ ราคา 6 บาท ต่อกิโลกรัม ผลเล็ก 2 บาท   ผลกล๊อบ ( เล็กสุด ) 60 สตางค์  ส่วนสับปะรดสำหรับรับประทานผลสดผลใหญ่ 9 บาท ผลเล็กและผลกล๊อบ 5-6 บาท ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่ดีมาก เกษตรกรผู้ปลูกพึงพอใจ แตกต่างจากปี 2560และ 2561 ที่ประสบปัญหาไม่สามารถขายสับปะรดได้

นายสมทรง เผยต่อว่า ในช่วงปี 2561 ที่ผ่านมา โรงงานรับซื้อผลใหญ่ในราคา  60  สตางค์ ส่วนสับปะรดผลเล็กและกล๊อบ ต้องทิ้งเน่าอยู่ในไร่ส่วนเป็นแสนตันก็ว่าใด้ ช่วงนั้นสับปะรดปลูกในจ.พิษณุโลก 40,000 กว่าไร่ ทางจังหวัดได้ช่วยทุกวิถีทาง ช่วยขายส่งเรือนจำหลายจังหวัด และผลสดไปขายที่ บิ๊กซี. โลตัส เซ็นทรัล หน้าศาลากลางพิษณุโลก กลุ่มครัสเตอร์สับปปะรดได้ทำคิวให้ชาวสวนไปขายตี 1 ตี 2 ทุกคืน ยอมรับว่าเหนื่อยมาก

แสดงความคิดเห็น