ฝนหลวงจ.พิษณุโลกปฏิบัติการต่อเนื่องพื้นที่ประสบภัยแล้งพิจิตร-เพชรบูรณ์

หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจ.พิษณุโลกขึ้นบินทำฝนหลวงอย่างต่อเนื่อง ตามพื้นที่ร้องขอประสบภัยแล้งฝนทิ้งช่วง วันนี้ช่วยพื้นที่จ.พิจิตรและเพชรบูรณ์ และพื้นที่ป่าลุ่มน้ำเหนือเขื่อน
วันที่ 22 กรกฏาคม 2562ที่หน่วยปฎิบัติการฝนหลวงจ.พิษณุโลก ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ที่สนามบินจ.พิษณุโลก เจ้าหน้าที่ได้เตรียมพร้อมเครื่องบินและผงสารฝนหลวงเกลือแป้ง เพื่อขึ้นบินปฏิบัติการทำฝนหลวงในภาคเช้าและภาคบ่ายของวันนี้ ที่มีแผนขึ้นบินทำฝนหลวงที่ในพื้นที่ร้องขอกำลังประสบปัญหาฝนทิ้งช่วง ในจ.พิจิตร และจ.เพชรบูรณ์ ที่ได้ตรวจกลุ่มเมฆทางดาวเทียม และ ความชื้น แรงลมในพื้นที่ มีความเหมาะสมที่จะขึ้นปฏิบัติการในวันนี้
โดยจะนำเครื่องบินขึ้นปฏิบัติการ 2 ลำ ภาคเช้า นำผงสารฝนหลวงเกลือแป้ง 1,400 กก. ลำละ 700 กก. ขึ้นโปรยเพื่อก่อกวนเมฆ จากนั้นภาคบ่ายจะนำสารแคลเซียมออกไซด์ หรือ สูตรร้อน ไป เลี้ยงกลุ่มเมฆให้อ้วน และจะทำการโจมตีด้วยยูเรีย เกลือแป้ง และน้ำแข็งแห้ง โจมตีให้เกิดฝนตกในพื้นที่เป้าหมาย
สำหรับปฏิบัติการทำฝนหลวงของหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจ.พิษณุโลก เริ่มปฏิบัติการมาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2562 จากนั้นช่วงเดือนมิถุนายนได้ย่ายฐานไปปฏิบัติการที่จ. ตาก ต้นเดือนกรกฏาคม ได้กลับมาต้งฐานปฏิบัติการที่จ.พิษณุโลกอีกครั้ง ขึ้นบินทำฝนหลวงตามพื้นที่ร้องขอประสบปัญหาฝนทิ้งช่วง และพื้นที่ป่าลุ่มน้ำของเขื่อนในจ.พิษณุโลกและอ่างเก็บน้ำในจ.เพชรบูรณ์


………………………………….

แสดงความคิดเห็น