สโมสรโรตารีพิษณุโลกจัดกิจกรรม 12 สิงหาพาแม่วิ่ง

สโมสรโรตารีพิษณุโลกจัดกิจกรรม 12 สิงหาพาแม่วิ่ง Together Run Phitsanulok 2019

เมื่อเวลา 05.00 น. วันที่ 12 สิงหาคม 2562 บริเวณสวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดพิษณุโลก ดร.สมเกียรติ บุญรอด นายกสโมสรโรตารีพิษณุโลก เป็นประธานในการปล่อยตัว กิจกรรมวิ่งการกุศล12 สิงหาพาแม่วิ่ง Together Run Phitsanulok 2019 โดยมีการปล่อยตัวนักวิ่ง ฮาล์ฟมาราธอน 21 กิโลเมตร พร้อมกับปล่อยตัวนักวิ่งมินิมาราธอนระยะทาง 10 กิโลเมตร และปล่อยตัวนักวิ่งระยะทาง 5 กิโลเมตร โดยมีนักวิ่งและประชาชนเข้าร่วมวิ่งการกุศลในประเภทต่างต่างๆ ครั้งนี้จำนวนมาก โดยการจัดงานครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อหารายได้ จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับศูนย์ทารกแรกเกิด พร้อมกับ ช่วยเหลือเด็กยากไร้และผู้ป่วยติดเตียง อีกทั้งรายได้ส่วนหนึ่งจะนำไปสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนในชนบทที่ห่างไกลอีกด้วย

 

แสดงความคิดเห็น