อบจ.พิษณุโลกเร่งซ่อมแซมถนนสายนครไทย-โป่งสอ ต.นครชุม ถูกน้ำกัดเซาะชำรุดเสียหาย

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกพิษณุโลก มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายจำลอง หมีดง สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอนครไทย ประสานกับ นายสุรินทร์โรจน์ สีสังข์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังนครชุม ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม และ พ.ต.ท.เด่นเดียว ดอนตุ้มไพร สารวัตรหัวหน้าสถานีตำรวจภูธรนครชุม ลงพื้นที่ติดตามและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในตำบลนครชุม อ.นครไทย ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาถนนชำรุดเนื่องจากฝนตกหนักและน้ำกัดเซาะถนนสายนครไทย-โป่งสอ ตำบลนครชุม อำเภอนครไทย ซึ่งอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดยถนนสายดังกล่าวเป็นถนนสายหลักเพียงเส้นทางเดียวเชื่อมต่อระหว่างอำเภอนครไทยไปยังพื้นที่ 2 ตำบล คือ ตำบลนครชุมและตำบลน้ำกุ่ม มีผู้อาศัยอยู่ 15 หมู่บ้าน และมีประชาชนกว่า 5,000 คน ใช้เส้นทางนี้คมนาคมสัญจรเข้าไปยังตัวอำเภอนครไทย รวมทั้งใช้บรรทุกสินค้าทางการเกษตรเพื่อนำไปขายและเป็นเส้นทางที่ใช้ในการท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดยกองช่าง ได้นำเครื่องมือ เครื่องจักรกล วัสดุอุปกรณ์มาซ่อมแซม ปรับปรุงถนนเส้นดังกล่าว โดยเริ่มตั้งแต่วันนี้และจะปฏิบัติงานจนกว่าจะแล้วเสร็จให้เป็นที่พึงพอใจของประชาชน.
———————————————–

แสดงความคิดเห็น