คณะสงฆ์จ.พิษณุโลกนำอาหาร น้ำดื่ม มอบให้ผู้ประสบภัยตำบลชัยนาม

วันที่ 3 กันยายน 2562 ที่โรงครัววิทยาลัยพระพุทธชินราชพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก พระภิกษุสงฆ์ สามเณร แม่ครัวของวิทยาลัยฯ ได้ช่วยกันหุงข้าว ทำอาหารกล่อง ตั้งแต่เวลา 04.00-08.00 น. จำนวน 2,000 กล่อง เพื่อนนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ตำบลชัยนาม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ทั้งพระและสามเณร ช่วยกันทำข้าวกล่อง ขนขึ้นรถบรรทุกของวิทยาลัยสงฆ์ เดินทางไปที่สะพานมิตรภาพชัยนาม สะพานข้ามแม่น้ำเข็ก ที่เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 3 ตำบลชัยนาม เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม

พระราชรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก ได้นำคณะสงฆ์ในจังหวัดพิษณุโลก ไปตั้งเต้นท์ นำข้าวกล่อง น้ำดื่ม ยารักษาโรค แจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมตำบลชัยนาม ที่ขณะนี้ สถานการณ์เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว ระดับน้ำที่เคยท่วมสูง 1 เมตร ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม-2 กันยายน 2562 ลดระดับลงไปมากแล้ว มีท่วมขังในพื้นที่ต่ำเพียงบางจุดเท่านั้น

พระราชรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก  เปิดเผยว่า พระพุทธิวงศมุนี  เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร พิษณุโลก และ รองเจ้าคณะภาค ๕  ได้มอบหมายให้ พระราชรัตนสุธี ( ขวัญรัก มหาวายาโม ) ปธ.๙ ดร. เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก และ พระครูปลัดสุวัฒนพุทธิคุณ ( สุเทพ สุเทวเมธี ) ปธ.๖ ดร. เลขานุการรองเจ้าคณะภาค ๕. จัดตั้งโรงครัวหลวงพ่อพระพุทธชินราช ขึ้นเพื่อประกอบอาหารกล่อง และ อาหารแห้ง น้ำดื่ม และ ยาทากันยุง ออกแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในอำเภอต่างๆของพิษณุโลก จนจะพ้นวิกฤตในอุทกภัยน้ำท่วมดังกล่าว ในเบื้องต้นวงเงิน 300,000 บาท

โดยใช้ โรงครัวใน วิทยาลัยสงฆ์พระพุทธชินราช ที่ประกอบอาหารภัตตาหาร ถวาย พระภิกษุ – สามเณร จำนวน กว่า 1,000 รูปที่ มาบวชเรียนพระปริยัติธรรม อยู่ วิทยาลัยสงฆ์ ฯ และ โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช เป็นโรงครัวหลัก ในการปรุงอาหารกับข้าว และ โรงครัว วัดสันติวัน วัดจุฬามณี ช่วยหุงข้าวสวย ช่วยอีก 2 โรงครัว ในทุกวัน โดย มีกำลังของ พระและสามเณร และ คณาจารย์ หมุนเวียนกันมาช่วยกันจัดชุดอาหารและนำไปแจกจ่ายมอบช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากน้ำท่วมต่อไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

บรรยากาศในการทำอาหารแจกจ่ายผู้ประสบภัยน้ำท่วมในวันนี้ทางโรงครัวหลวงพ่อพระพุทธชินราชพิษณุโลกเริ่มดำเนินการปรุงอาหารหุงข้าวตั้งแต่เวลา 04.00 น ได้บรรจุกล่องจำนวน 2,000 ชุด กำลังขนขึ้นรถเพื่อไปส่งผู้ประสบอุทกภัยในอำเภอวังทองพร้อมกับ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก  ขณะที่ภาคบ่าย โรงครัวหลวงพ่อพระพุทธชินราชกำลังดำเนินการเตรียมอาหารกล่องสำเร็จรูปอีก 2,000 ชุดเพื่อไปแจกจ่ายผู้ประสบภัยในอำเภอบางกระทุ่ม

…………………………………………………………………….

แสดงความคิดเห็น