นายกฯอนุมัติให้กรมชลซ่อมพนังตลิ่งสองฝั่งคลองเนินกุ่มวงเงิน 20 ล้าน และแก้มลิงที่อ.วัดโบสถ์ 11 ล้าน

นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ประชุม ผู้ว่าราชการจังหวัด 17 จังหวัดภาคเหนือ รับฟังและมอบแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ลงพื้นที่ต.วังพิกุล อ.วังทอง ให้กำลังใจมอบสิ่งของให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม

วันที่ 4 กันยายน 62  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย พลเอกอนุพงษ์  เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายเฉลิมชัย  ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะรัฐมนตรี เดินทางมา ที่ ห้องประชุมศาลากลาง จ.พิษณุโลก ประชุมร่วมกับ ผู้ว่าราชการจังหวัด 17 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อติดตามสถานการณ์ และแนวทางการแก้ปัญหาน้ำท่วม หลังพายุ โพดุล สร้างผลกระทบกับประชาชน  ในพื้นที่ภาคเหนือ 4 จังหวัด และภาคอีสาน  5 จังหวัด  โดยได้ รับฟังสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้น นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

นายกรัฐมนตรี ได้กล่าว แสดงความเสียใจต่อการสูญเสียชีวิต ของ ชาว อ.เนินมะปราง และทรัพย์สินของประชาชนที่ถูกน้ำท่วมมาวันนี้ ต้องการมาดูสภาพตามจริง พบว่า การแก้ไข เน้นระยะยาว คือ การหาทางสร้างระบบจูงน้ำเพื่อมากักเก็บ หรือ เช่าที่ดินสำหรับเก็กกักน้ำ ไม่ให้น้ำสูญเสียไป ทั้งนี้ต้องศึกษาความเป็นไปได้ทั้งในแง่กฏหมาย และ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยจะรับโครงการต่างๆที่ จ.พล.เสนอ ทั้ง 10 โครงการ มาหาแนวทางปฏิบัติ มอบ สทนช.กรมชลประทาน ทบทวนตามแผนการพัฒนาแหล่งอย่างยั่งยืน  พร้อมกำชับ ข้าราชการในภูมิภาคต้องทำงานจริงจัง รวดเร็ว สามารถจัดทำข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลสถานการณ์ เพื่อวิเคราะห์แก้ปัญหาได้รวดเร็ว การเตรียมการรับมือพายุลูกใหม่ให้พร้อมทุกๆด้าน

ในการนี้ นายกรัฐมนตรี ได้เห็นชอบให้กรมชลประทานเร่งดำเนินโครงการซ่อมแซมพนังป้องกันตลิ่งฝั่งซ้ายฝั่งขวาคลองเนินกุ่ม ตำบลเนินกุ่ม อำเภอบางกระทุม ซึ่งได้รับความเสียหายจากน้ำกัดเซาะตลิ่ง ทั้งฝั่งซ้ายและขวาของคลองเนินกุ่ม วงเงิน20,000,000 บาท และโครงการแก้มลิงบ้านห้วยน้ำสุดพร้อมอาคารประกอบ ตำบลหินลาด อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นการขุดลอกแก้มลิง เพี่อชะลอน้ำและเก็บกักน้ำใช้ในฤดูแล้ง วงเงิน 11,000,000 บาท โดยให้เริ่มดำเนินการภายในเดือนกันยายน 2562การฯ เพื่อวิเคราะหแก้ปัญหาได้รวดเร็ว การเตรียมการรับมือพายุลูกใหม่ให้พร้อมทุกๆด้าน

แสดงความคิดเห็น