อบจ.พิษณุโลก เตรียมซ่อมแซมถนนชำรุดหลังน้ำลดเพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรสะดวก

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ผลกระทบจากพายุโพดุลได้สร้างความเสียหายมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ไร่น่า และพืชสวนของพี่น้องประชาชน หรือแม้แต่โครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกที่ได้ก่อสร้างไว้ เช่น ถนนหนทางต่างๆ ในพื้นที่ 4 อำเภอ คือ อำเภอนครไทย อำเภอชาติตระการ อำเภอเนินมะปราง และอำเภอวังทอง ซึ่งอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกได้รับความเสียหายจากอุทกภัยครั้งนี้ รวมระยะทางกว่า 32 กิโลเมตร โดยจากการสำรวจระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา มีดังนี้ อำเภอนครไทย 1 สาย รวมระยะทาง 3 กิโลเมตร ได้แก่ สายหมู่ 11 บ้านโนนจันทร์-หมู่ 11 บ้านเนินขามป้อม ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอชาติตระการ 2 สาย รวมระยะทาง 550 เมตร ได้แก่ แยกทางหลวงหมายเลข 1143 – บ้านนาตาจูม, สายหมู่ 14 บ้านใหม่เจริญทรัพย์- หมู่ 11 บ้านห้วยท่าเนื้อ อำเภอเนินมะปราง มีถนนได้รับความเสียหาย 4 สาย รวมระยะทาง 5.550 กิโลเมตร ประกอบด้วย บ้านเนินมะปราง-บ้านวังดินเหนียว, สายหมู่ 3 บ้านเนินมะปราง-หมู่ 3 บ้านน้อย, สายวังดินเหนียว-หนองปอ, สายหมู่ 1 บ้านมุง-หมู่ 8 บ้านเนินมะปราง อำเภอวังทอง มีถนนได้รับความเสียหายจำนวน 10 สาย รวมระยะทาง 23 กิโลเมตร ประกอบด้วย สายบ้านดงข่อย-บ้านบางสะพาน, สายบ้านวังทอง-บ้านห้วยหยวก, บ้านบางสะพาน-บ้านซำเตย, บ้านดินทอง-บ้านดงพลวง, บ้านแม่ระกา-บ้านปากคลอง, แยกทางหลวงหมายเลข 11-บ้านดินทอง, สายตระกูลสามนาง หมู่ 12 ต.วังพิกุล-บ้านน้ำโค้งเหนือ หมู่ 6 ต.แม่ระกา, สายหมู่ 2 ต.หนองพระ–หมู่ 14 ต.แม่ระกา, สายหมู่ 6 ต.วังพิกุล-หมู่ 8 ต.แม่ระกา, และสายข้างโรงเรียนวัดคลองเป็ดหมู่ 4 ต.วังพิกุล-ต.แม่ระกา

นายมนต์ชัย เปิดเผยต่อไปอีกว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกไม่ได้นิ่งนอนใจได้สั่งให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ไปดำเนินการสำรวจพื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย หากสิ่งใดที่อยู่ในความสามารถที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้เสร็จสิ้นภายใต้อำนาจหน้าที่และขีดความสามารถของทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกก็จะดำเนินการภายหลังน้ำลดนี้เลย แต่ถ้าหากมีความเสียหายมากๆ ก็จะตั้งเป็นโครงการและงบประมาณเพื่อบรรเทาเยียวยาให้แก่พี่น้องประชาชนให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและสามารถใช้เส้นทางสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกต่อไป.

—————————————-

แสดงความคิดเห็น