พระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรประสบอุทกภัย จ.พิษณุโลก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง ห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก การนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 4,000 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อเวลา 09.30น. วันที่ 5 กันยายน2562  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก การนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอกกัมปนาท  รุดดิษฐ์ องคมนตรี ไปประชุมและติดตามการเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ  อำเภอวังทอง  จังหวัดพิษณุโลก ต่อจากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลเอกกัมปนาท  รุดดิษฐ์ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานเคราะห์ ในพระบรมราชุปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 4,000 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก  ณ หอประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ และที่องค์การบริหารส่วนตำบลพันชาลี อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้กล่าวสรุปความเสียหาย

สำหรับจังหวัดพิษณุโลก   ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยพายุโพดุล ตั้งแต่วันที่  30 สิงหาคม 2562 จนถึงวันที่ 3 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา สร้างความเสียหายในพื้นที่ 5 อำเภอ 36 ตำบล 251 หมู่บ้าน ผู้ได้รับความเดือดร้อนจำนวน 30,0072 ครัวเรือน

โอกาสนี้ องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปกล่าวกับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดเหตุอุทกภัยให้รับทราบพร้อมทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารพระราชทานให้แก่ราษฎรที่ประสบภัยและที่เดินทางมารับถุงพระราชทาน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่มาให้ความช่วยเหลือราษฎร จากนั้นลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลหนองพระ อ.วังทอง จำนวน 3 ราย  พร้อมทั้งพูดคุยให้กำลังใจกับราษฎรต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

/////////////

 

แสดงความคิดเห็น