น้ำท่วมทุ่งเริ่มขยายวงกว้างที่ต.ท่านางงาม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก

มวลน้ำจากจังหวัดสุโขทัย เข้าทุ่งบางระกำโมเดล ขนายวงกว้างกินพื้นที่กว่า  70,000 ไร่ ปริมาตรน้ำกว่า 150 ล้าน.ลบ.ม.แล้ว ชลประทานจังหวัดพิษณุโลก คาดว่าหากสถานการณ์น้ำหลากสิ้นสุด มวลน้ำจะอยู่ในทุ่ง 200 ล้าน ลบ.ม. ขณะที่ประตูระบายน้ำบางแก้ว ต้องยกประตู 5 บาน เพื่อระบายน้ำออกในบางช่วง

วันที่  6 ก.ย.2562  ผู้สื่อสถานการณ์น้ำท่วม จ.พิษณุโลก   ที่รับมวลน้ำจากจังหวัดสุโขทัย ผ่านแม่น้ำยมสายเก่า หรือ คลองเมม ที่จะรับน้ำจากประตูระบายน้ำบ้านหาดสะพานจันทร์ อ.สวรรคโลก จ.สุโยทัย ผ่านลงมายัง อ.พรหมพิราม ด้าน ต.วังวง ต.หนองแขม ต.พรหมพิราม และ ต.ท่าช้าง ไหล ผ่านต.บ้านกร่าง อ.เมืองพิษณุโลก  ต.ท่านางงาม อ.บางระกำ และไปบรรจบกับแม่น้ำยมสายหลักที่อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก  ขณะนี้ แม่น้ำยมสายเก่า หรือ คลองเมม สร้างผลกระทบท่วมบ้านเรือนประชาชนและเส้นทางสัญจร 2 หมู่บ้านในต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม ขณะที่มวลน้ำก้อนใหญ่ได้ไหลท่วมทุ่งเป็นวงกว้าง ส่วนใหญ่เป็นทุ่งนาที่เก็บเกี่ยวผลผลิตหมดแล้ว ตามโครงการบางระกำโมเดล 62

ที่ต.ท่านางงาม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก น้ำที่ล้นมาจากคลองบางแก้ว หรือ แม่น้ำยมสายเก่า ได้ทุ่วมทุ่งนาที่เก็บเกี่ยวเสร็จแล้วเป็นวงกว้าง ประชาชนมีบ้านเรือนที่อยู่ภายในติดกับคลองบางแก้ว ใช้เรือในการสัญจรเข้าออกระหว่างบ้านมายังถนนสายท่านางงาม-ตะแบกงาม ที่สภาพถนนยังคงปกติ ระดับน้ำยังท่วมไม่ถึง

โดยตั้งแต่เช้าที่ผ่านมา ระดับแม่น้ำยมอ.บางระกำ จ.พิษณุโลก  จากศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง ( พิษณุโลก ) กรมชลประทาน ที่สถานีวัดระดับน้ำ Y 16 หลังที่ว่าการอำเภอบางระกำ แม่น้ำยมอยู่ที่ระดับ 7.34 เมตร มีน้ำไหลผ่าน 230 ลบ.ม.ต่อวินาที ( ระดับตลิ่ง 7.30 ม. น้ำไหลผ่าน 207 ลบ.ม.ต่อวินาที ) ที่สถานีวัดระดับน้ำ Y 64 สะพานบางระกำ แม่น้ำยมอยู่ที่ระดับ 6.39 เมตร น้ำไหลผ่าน 376 ลบ.ม. ต่อวินาที ( ระดับตลิ่ง 6.40 เมตร น้ำไหลผ่าน 393 ลบ.ม.ต่อวินาที ) โดยเฉลี่ยทั้งสองจุดสถานีวัดระดับน้ำ แม่น้ำยมเพิ่มขึ้นชั่วโมงละ 1 เซนติเมตร

ส่วนที่ประตูระบายน้ำคลองบางแก้ว อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก จุดที่รับน้ำจากคลองเมม หรือ แม่น้ำยมสายเก่า ก่อนจะไหลไปบรรจบกับแม่น้ำยมสายหลักในอ.บางระกำ เช้านี้ ระดับน้ำปตร.บางแก้ว เวลา06.00  ระดับเก็บกักหลัง spillway 39.70 ม.รทก. ( เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง )  ยกบานลอย3.00 ม.5 บาน น้ำล้น spillway 25 เซนติเมตร เพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้ 7 เซนติเมตร

นายชำนาญ ชูเที่ยง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า วันนี้มวลน้ำจากจังหวัดสุโขทัยที่เข้ามาในจังหวัดพิษณุโลก แล้วมากักเก็บไว้ที่ทุ่งบางระกำ หรือ บางระกำโมเดล 62 แล้วกินพื้นที่ทั้ง  3 อำเภอคือ อ.พรหมพิราม อ.บางระกำ และ อ.เมือง พื้นที่จำนวน  70,000 ไร่ แล้ว มวลน้ำล่าสุดอยู่ที่ประมาณ 150 ล้าน ลบ.ม.คาดว่าหากสถานการณ์น้ำหลากสิ้นสุด มวลน้ำจะอยู่ในทุ่ง 200 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งถือว่ายังสามารถรับน้ำจากเหนือได้อีกกว่า 350 ล้าน ลบ.ม. แต่ก็ต้องแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำยมสายเก่า ให้นำทรัพย์สินขึ้นอยู่ที่สูง เพื่อป้องกันความเสียหาย

///////////////

แสดงความคิดเห็น