เปิดให้บริการสะพานข้ามแยกอินโดจีน 14 ก.ย.62

กรมทางหลวง เตรียมเปิดใช้สะพานข้ามแยกอินโดจีนในวันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 เป็นต้นไป เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่ประชาชนได้เดินทางด้วยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา


นายพิษณุ วงศ์เจริญกิจ นายช่างโครงการ สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวง (โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 11 กับทางหลวงหมายเลข 12 (แยกอินโดจีน) จ.พิษณุโลก) กล่าวว่า โดยเมื่อสะพานข้ามแยกอินโดจีนเปิดใช้งานแล้วจะช่วยให้การจราจรมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น จะอำนวยความสะดวกและรองรับการเดินทางของประชาชน โดยเริ่มแรกจะเป็นให้ประชาชนสัญจร 2 ช่องทางการจราจรซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเดินทางด้วยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น ตลอดจนช่วยเพิ่มมูลค่าด้านเศรษฐกิจการค้า การท่องเที่ยว

นอกจากนี้ กรมทางหลวงยังได้ออกแบบบริเวณดังกล่าวให้สวยงาม มีงานภูมิสถาปัตย์ ในวงเวียนด่านล่างของสะพานข้ามแยก ซึ่งจะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ในการเดินทางของจังหวัดพิษณุโลก

ล่าสุด นายพิษณุ ได้เร่งรัดการก่อสร้างสะพานข้ามแยกอินโอดจีนใกล้แล้วเสร็จ โดย เหลือเพียงการติดตั้งระบบไฟส่องสว่าง ป้ายจราจร ร่องระบายน้ำ และรูปปั่นประติมากรรม (ไก่ชน) เพื่อให้มีความพร้อมสำหรับการเปิดใช้งานในวันเสาร์นี้

แสดงความคิดเห็น