10 ก.ย.62 สถานการณ์น้ำจ.พิษณุโลก ลุ่มน้ำยมกระทบที่ต่ำริมตลิ่ง มีน้ำท่วมทุ่ง 70,000 ไร่

สภาพน้ำท่วมทุ่งบริเวณต.ท่านางงาม อ.บางระกำ น้ำล้นคลองบางแก้วและท่วมหลากทุ่งจากตอนเหนือสู่อ.บางระกำ

10 ก.ย. 62 นายชำนาญ  ชูเที่ยง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดพิษณุโลก  รายงานสถานการณ์น้ำ จ.พิษณุโลก  ประจำวันที 10 ก.ย.62

  1. แม่น้ำน่านและแม่น้ำสาขาแม่น้ำน่าน.

1.1 **แม่น้ำน่าน** อยู่ในสถานการณ์ปกติ  ที่สถานี วัดน้ำ N.5A อ.เมือง จ.พิษณุโลก วัดปริมาณน้ำไหลผ่าน ได้ 159.10 ลบ.ม/วินาที(ควบคุมปริมาณไหลผ่านไม่น้อยกว่า 100 ลบ.ม/วินาที )   1.2 **แม่น้ำภาค และ แม่น้ำแควน้อย**                  อยู่ในสถานการณ์ปกติ เป็นต้นน้ำของเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน  ปริมาณน้ำเก็บกักปัจจุบัน 447.05 ล้าน ลบ.ม (47.61% ของความจุสูงสฺด 939.00 ล้าน ลบ.ม)  1.3 **แม่น้ำวังทอง**. ไหลผ่าน อ.วังทอง, อ.บางกระทุ่ม ไหลไปลง แม่น้ำน่าน ที่ ต.ท่าฬ่อ อ.เมือง จ.พิจิตร   อยู่ในสถานการณ์ ปกติ ที่สถานีวัดน้ำ N.24A ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก วัดปริมาณน้ำไหลผ่าน ได้ 57.91 ลบ.ม/วินาที ระดับน้ำ 5.28 ม. (ความจุลำน้ำ 316 ลบ.ม/วินาที ตลิ่งสูง 11.50 ม.)                       1.4 **คลองชมพู**  ไหลผ่าน อ.เนินมะปราง, อ.วังทอง, อ.บางกระทุ่ม และ ไปลงแม่น้ำน่าน ที่ ต.ท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร ต่อไป สถานการณ์น้ำในคลอง คลองชมพู- คลองวัดตายม-คลองเนินกุ่ม มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง ยังคงมีปริมาณน้ำเอ่อล้นตลิ่ง ที่ ต.วัดตายม และ ต.เนินกุ่ม อ.บางกระทุ่ม เนื่องจากคันคลองขาด จำนวน 3 จุด คาดการณ์หากไม่มีฝนตกชุกในพื้นที่ ใน 3-5 วัน สถานการณ์น้ำจะลดลงไม่เอ่อล้นตลิ่ง

2.**แม่น้ำยม**.ปริมาณน้ำตอนบน จาก จ.แพร่ และ จ.สุโขทัย ลดลงต่อเนื่อง ที่ สถานีวัดน้ำ. Y.64 ต.บางระกำ อ.บางระกำ   จ.พิษณุโลก วันนี้ 10 ก.ย 62 เวลา 6.00 น . วัดปริมาณน้ำไหลผ่านได้ 420.10  ลบ.ม/วินาที่  ความสูงระดับน้ำในแม่น้ำยม. 6.83 ม.(ความจุลำน้ำ 393 ลบ.ม/วินาที ระดับตลิ่ง 6.40 ม). ระดับสูงกว่าตลิ่ง 43 ซม.เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 13 ซม.สถานการณ์ ระดับน้ำมืแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องและเอ่อล้นตลิ่ง ในจุดที่คันต่ำ ไกล้แม่น้ำยม

 3.**แม่น้ำยมสายเก่า**. ( คลองเมม คลองบางแก้ว ) อยู่ฝั่งซ้าย ของแม่น้ำยมไหลผ่าน อ.พรหมพิราม, อ.เมือง และ อ.บางระกำ  แนวโน้มลดลงต่อเนื่อง   ปตร.บางแก้ว  อาคารระบายน้ำจากแม่น้ำยมสายเก่า ลงสู่แม่น้ำยม ที่ ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ปริมาณน้ำไหลผ่านได้ 120.03 ลบ.ม/วินาที่  ระดับสูงกว่า ระดับวิกฤต +0.25 ม.(ระดับวิกฤต 40.00 ท.รทก. ระบายน้ำได้สูงสุด 500 ลบ.ม/วินาที ).

โครงการบางระกำโมเดล ปี 2562  ( พื้นที่ ฝั่งซ้ายแม่น้ำยม ในเขตชลประทาน โครงการส่งน้ำฯยมน่าน และ โครงการส่งน้ำฯ พลายชุมพล อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย อ.เมือง, อ.วัดโบสถ์,อ.พรหมพิราม, อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก พื้นที่ 382,000 ไร่ เก็บน้ำได้สูงสุด 550 ล้าน ลบ.ม)  ปัจจุบัน มีพื้นที่น้ำท่วมทุ่งนาที่เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว ในพื้นที่ลุ่มต่ำ  70,000 ไร่  ปริมาณน้ำ 200 ล้าน ลบ.ม คิดเป็น 36% ( เป็นปริมาณน้ำที่อยู่ในระบบ ชลประทาน คลองต่างๆ 100 ล้าน ลบ.ม และ อยู่ในทุ่งนาพื้นที่ลุ่มต่ำ 100 ล้าน ลบ.ม )

แสดงความคิดเห็น