จำหน่ายแล้วข้าวเม่าพอกวัดหาดมูลกระบือ ของอร่อยงานแข่งเรือจ.พิษณุโลกปี 2562

วันที่ 13 กันยายน 2562 บริเวณหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่) จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการวัดหาดมูลกระบือ  จังหวัดพิจิตร ได้เริ่มออกร้านตั้งจำหน่ายข้าวเม่าพอก ในช่วงที่การแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานจังหวัดพิษณุโลกประจำปี 2562 เป็นวันแรก โดยมีประชาชนที่สนใจเข้าแถวเป็นจำนวนมาก เนื่องจากข้าวเม่าพอกของวัดหาดมูลกระบือ มีรสชาติอร่อย และจำหน่ายปีละ 1 ครั้ง ซึ่งในปีนี้ได้เตรียมกล้วยไข่ที่เป็นวัตถัดิบมากกว่า 1 ตัน เพื่อนำมาทอดจำหน่ายให้แก่ผู้สนใจในราคาแพละ 30 บาท โดยจะจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 13 – 23 กันยายน 2562

สำหรับการขายข้าวเม่าพอกของวัดหาดมูลกระบือ คณะกรรมการวัดหาดมูลกระบือจะลงแรงกันทำโดยไม่มีค่าจ้าง ขายตามงานแข่งเรือในจ.พิจิตรและพิษณุโลกมาหลายสิบปีแล้ว  อาทิ ที่ วัดดาน วัดท่าฬ่อ วัดหาดมูลกระบือ และวัดท่าหลวง และที่วัดใหญ่ เงินจากการจำหน่ายนำไปพัฒนาวัดหาดมูลกระบือ ในงานแข่งเรือที่จ.พิษณุโลก ยอดขายงานแข่งเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานที่พิษณุโลกทุกปี จะมียอดขายทะลุ 1 ล้านบาท  ขณะที่การแข่งเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานจังหวัดพิษณุโลกจัดระหว่าง วันที่ 21-22 กันยายน 2562 นี้

………………….

 

แสดงความคิดเห็น