นาวาอากาศเอก ภาณุวัตร เรืองประยูร ผู้บังคับการกองบิน 46 คนใหม่

กองบิน 46 จัดพิธีส่งมอบหน้าที่การบังคับบัญชากองบิน 46 ให้กับนาวาอากาศเอก ภาณุวัตร เรืองประยูร ผู้บังคับการกองบิน 46 (คนใหม่) ณ บริเวณลานจอดเครื่องบิน ท่าอากาศยานทหาร กองบิน 46
วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ลานจอดเครื่องบิน ท่าอากาศยานทหาร กองบิน 46 เนื่องจากนาวาอากาศเอก กฤษณ์ เกตุรักษ์ ผู้บังคับกองบิน 46 (คนเก่า) ได้ได้รับการโปรดเกล้าให้รับตำแหน่งเลื่อนตำแหน่งเป็น ผู้อำนวยการกองตรวจสอบมาตรฐานการบิน กรมจเรทหารอากาศ ขณะที่นาวาอากาศเอก ภาณุวัตร เรืองประยูร ได้รับการโปรดเกล้าให้รับตำแหน่งผู้บังคับการกองบิน 46 (คนใหม่) นาวาอากาศเอก กฤษณ์ เกตุรักษ์ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบมาตรฐานการบิน กรมจเรทหารอากาศ จึงได้ทำพิธีส่งมอบหน้าที่และการบังคับบัญชากองบิน 46 ให้กับ นาวาอากาศเอก ภาณุวัตร เรืองประยูร ผู้บังคับการกองบิน 46 (คนใหม่) ณ บริเวณลานจอดเครื่องบิน ท่าอากาศยานทหาร กองบิน 46 โดยมีข้าราชการ ลูกจ้าง พร้อมบริเวณพิธีฯหน้าแผนกกำลังพล กองบังคับการ กองบิน 46 อ่านคำสั่ง จากนั้นผู้บังคับการกองบิน 46 (เก่า) กล่าว และส่งมอบหน้าที่ให้แก่ ผู้บังคับการกองบิน 46 (ใหม่) พร้อมทั้งส่งมอบเอกสาร ส่งมอบธง กองบิน 46 ในโอกาสนี้ผู้บังคับการกองบิน 46 (ใหม่) กล่าวตอบการรับหน้าที่ จากนั้นกองพันสวนสนามจัดแถวสวนสนาม

แสดงความคิดเห็น