มหาเถรสมาคม มอบของช่วยเหลือวัดและปชช.ที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง

เมื่อเวลา 13.30 น. ของ วันที่ 11 ตุลาคม 62 ที่ วิหารพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อ.เมือง จ.พิษณุโลก เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม ได้เดินทางมา มอบเงินเพื่อเป็นกองทุนสาธารณสงเคราะห์ ประจำจังหวัด 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดพิจิตร และจังหวัดเพชรบูรณ์ เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระ สังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก มีพระบัญชาโปรดให้ไวยาวัจกรจัด กัปปิยภัณฑ์เท่าจำนวน 1 ล้านบาท ประทานแก่คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์เพื่อนำไปเป็นทุนตั้งต้น สำหรับฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้ประสบเหตุอุทกภัย

ขณะที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยในความเดือดร้อนของพระภิกษุสามเณรและพี่น้องประชาชนจึงได้มอบหมายให้ นายเทวัญ  ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นตัวแทนของรัฐบาลร่ วมลงพื้นที่เพื่อส่งมอบกำลังใจและสิ่งของเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามวิกฤติในขณะนี้  การให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาและบูรณะปฏิสังขรณ์ เสนาสนะ ที่รับความเสียหายจากอุทกภัยในส่วนของคณะสงฆ์มีกองทุนวัดช่วยวัดและกองทุนสาธารณสงเคราะห์ในการให้ความช่วยเหลือภายหลังจากน้ำลดแล้วในส่วนของทางราชการวัดได้รับความเสียหายจากอุทกภัยสามารถดำเนินการผ่านทางสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดในแต่ละจังหวัด

จังหวัดสำหรับจังหวัดพิษณุโลกได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จำนวนทั้งสิ้น  318,517 ครัวเรือน ประชาชนเดือดร้อน 865,3 68 คน พื้นที่ประสบอุทกภัย 7 อำเภอประกอบด้วย อำเภอเนินมะปราง ,วังทอง,นครไทย ,ชาติตระการ ,พรหมพิราม ,บางระกำ ,บางกระทุ่ม มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจำนวน 51 ตำบล 367 หมู่บ้าน โรงเรียน 38 แห่ง วัดและที่สำนักพักสงฆ์ได้รับผลกระทบจำนวน 29 แห่ง พระสงฆ์และสามเณรได้รับความเดือดร้อน 246 รูป มีประชาชนเสียชีวิตจำนวน 2 คน ซึ่งผู้เสียชีวิตทั้ง 2 รายทางรัฐบาลได้ให้ความช่วยเหลือเงิน จำนวนครอบครัวละ 80,000 บาท

////////////////

แสดงความคิดเห็น