เริ่มเข้าหน้าหนาวแล้ว ไส้เดือนออกมาจากดินจำนวนมาก

วันที่17 ตุลาคม 2562 วันที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศให้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการ สภาพอากาศที่จ.พิษณุโลกเช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส มีลมเย็นจากเหนือโชยลงมาเป็นระยะ ๆ และในช่วงเริ่มต้นหน้าหนาว มีปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอย่างหนึ่งที่หลายคนสังเกตเห็นได้ ไส้เดือนจำนวนมากออกมาจากดิน  ที่สวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ อ.เมือง จ.พิษณุโลก สวนสาธารณะกลางเมือสองฝั่งน่านเมืองพิษณุโลก ในระยะนี้ถ้าใครไปเดิน วิ่ง ปั่นจักรยานออกกำลังกายตอนเช้า จะพบเห็นปรากฏการณ์ ไส้เดือนจำนวนมาก ออกมาจากดิน จากสนามหญ้า เลื้อยยั้วเยี้ยเต็มไปหมดบริเวณทางเดิน ทางวิ่ง ของสวนชมน่านฯ บ้างก็ถูกนมาจิกกิน บ้างก็ไม่พ้นมดมากัดกิน และอีกจำนวนมากก็ถูกเท้าคน รถจักรยานเหยียบตาย ขณะที่ผู้ออกกำลังกายบางคน ได้เตรียมแก้วน้ำมาเก็บไส้เดือนที่ออกมาจากดินด้วย จะนำไปปล่อยในสวนที่บ้านให้ช่วยพรวนดิน ขี้ของไส้เดือนเป็นปุ๋ยให้ต้นไม้

ปรากฏการณ์ไส้เดือนออกมาจากดินนั้น ส่วนใหญ่จะออกมาในช่วงหน้าหนาว  ไม่มีคำตอบแน่ชัดว่าทำไมไส้เดือนจึงออกมาจากดินจำนวนมากในช่วงหน้าหนาว ความเห็นจากการเสริซข้อมูลในอินเตอร์เน็ต บ้างก็ให้ความเห็นว่า เป็นเพราะความชื้นในดิน อ็อกซิเจนในดินมีน้อย ในช่วงหน้าหนาว จึงพบเห็นออกมาจากดินจำนวนมาก

 

แสดงความคิดเห็น