ทอธง ทอใจ ลงด้ายเส้นแรก งานประเพณีปักธงชัย อ.นครไทยประจำปี 2562


วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก นายนิสิต สวัสดิเทพ นายอำเภอนครไทย เป็นประธานในพิธีทอธง ทอใจ ลงด้ายเส้นแรก โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนเข้าร่วมพิธีเปิด โดยในพิธีมีการทำบุญพระสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ที่ทำการถักทอธงให้สำเร็จเสร็จลุล่วงก่อนที่จะนำเข้าพิธีบวงสรวงจัดงานประเพณีปักธงชัย ประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่ 2 -11 พฤศจิกายน 2562 เพื่อนำขึ้นไปปักบนยอดเขา 3 ลูก คือ เขาฉันเพล เขาย่านไฮ และเขาช้างล้วง ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 11 พ.ย. 2562 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

แสดงความคิดเห็น