รณรงค์ลอยกระทงรักษ์โลก มาด้วยกัน ลอยด้วยกัน ครอบครัวละ 1 กระทง

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562  ที่วงเวียนสถานีรถไฟพิษณุโลก สนง. สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครพิษณุโลก ร่วมกับจิตอาสาจากสำนักงานการศึกษานอกโรงเรียนพิษณุโลก (  กศน. ) ได้ออกรณรงค์ลอยกระทงรักษ์โลก  เชิญชวนชาวพิษณุโลกที่จะมาเที่ยวงานลอยกระทงสองแควแลอดีต ที่สวนชมน่านฯพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 7-11 พฤศจิกายน 2562 ให้ใช้กระทงผลิตจากวัสดุธรรมชาติ อาทิ กระทงจากขนมปัง กระทงจากใบตอง กระทงจากใบเตย และเน้นย้ำให้ลดปริมาณการลอยกระทงในแม่น้ำน่าน ด้วยขอความร่วมมือ มาด้วยกัน ลอยด้วยกัน ครอบครัวละ 1 กระทง จะช่วยลดปัญหากระทงที่กลายเป็นขยะตกค้างในแม่น้ำน่าน ที่พบเห็นปริมาณมากในเทศกาลลอยกระทงของทุกปี

นางอังคณา  ยิ้มฤทธิ์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน สนง. สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครพิษณุโลก เปิดเผยว่า ก่อนเริ่มงานลอยกระทงสองแควแลอดีต เทศบาลนครพิษณุโลกได้ร่วมกับน้อง ๆ จิตอาสากศน.พิษณุโลก ออกรณรงค์ขอความร่วมมือชาวพิษณุโลกที่จะมาลอยกระทงในแม่น้ำน่าน ให้ใช้กระทงที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ และขอความร่วมมือลดปริมาณกระทง ด้วยการเชิญชวนให้แก๊งค์เดียวกัน ครอบครัวเดียวกัน ที่มาด้วยกัน ให้ลอยกระทงร่วมกันครอบครัวละ 1 กระทง จะช่วยลดปริมาณกระทงที่ตกค้างได้มาก โดยออกรณรงค์เชิญชวนในวันที่ 5-7 พ.ย.62

นอกจากนี้ ในงานลอยกระทงสองแควแลอดีตที่เทศบาลนครพิษณุโลกจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีที่สวนชมน่านฯพิษณุโลก ในปีนี้ได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร ของที่ระลึก และกระทง ให้เน้นความสะอาดเป็นพิเศษ ให้ผู้ประกอบการร้านค้าได้ประชุมร่วมกันเอง และกำหนดกติการ่วมกันของผู้ประกอบการ ได้แก่ 1. ผู้ประกอบการจำนำขยะใส่ถุงดำเก็บกลับบ้าน 2.เชิญชวนให้ผู้มาเที่ยวงานทิ้งขยะใส่ถุงดำที่ผู้ประกอบการร้านค้าเตรียมไว้ และ 3.มีกรรมการของกลุ่มร้านค้ามาประเมินการทำความสะอาดของกลุ่มร้านค้าในงาน โดยจะประชุมสรุปงานร่วมกันในวันที่ 12 พ.ย.62  และจะร่วมกันเก็บขยะหลังจากเสร็จสิ้นงานลอยกระทงบริเวณสวนชมน่านฯจากสะพานเอกาทศรถถึงสะพานนเรศวร หน้าศาลหลักเมือง และหน้าวัดใหญ่

……………………………………………………………………..

แสดงความคิดเห็น