อบจ.พิษณุโลกส่งนักกีฬาเข้าแข่ง”นครระยองเกมส์”

อบจ.พิษณุโลก ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 ประจำปี 2562 รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ “นครระยองเกมส์” จ.ระยอง
วันที่ 3 ธันวาคม 2562 ที่โรงยิมเนเซียม 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี วีรภัทร จีนด้วง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 ประจำปี 2562 รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ “นครระยองเกมส์” ระหว่างวันที่ 6-15 ธันวาคม 2562 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง โดยมี นายเชาวฤทธิ์ ฉายะกูล รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย ส.อ.ดร.ชูศักดิ์ เพชรกระจ่าง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธี ทั้งนี้สำหรับการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือ “นครแม่สอด อากาซาเกมส์” จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 17-26 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ครองเจ้าเหรียญทองคว้า 39 เหรียญทอง 19 เหรียญเงิน 14 เหรียญทองแดง รวม 72 เหรียญ โดยมีผู้ผ่านรอบคัดเลือกเพื่อเข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ รวม 9 ชนิดกีฬา ซึ่งมีนักกีฬาจำนวน 216 คน ผู้ควบคุม 3 คน ผู้ฝึกสอน 17 คน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 10 คน รวมทั้งสิ้น 246 คน เข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา โดยมุ่งหวังให้นักกีฬาทุกคนได้เล่นกีฬาอย่างมีความสุข เสริมสร้างความสามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ส่งผลให้เป็นผู้มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ สังคม สามารถพัฒนาศักยภาพให้เป็นนักกีฬาในระดับสูงขึ้นต่อไปในอนาคต พร้อมกันนี้ได้กล่าวให้โอวาทนักกีฬาทุกคนเข้าร่วมการแข่งขันอย่างเต็มความสามารถเพื่อนำชื่อเสียงมาสู่จังหวัดพิษณุโลกต่อไป
—————————————————

แสดงความคิดเห็น