สภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก จัดเทศน์มหาชาติคำหลวง สืบสานประเพณีไทย

เมื่อเวลา  10.00 น.ของวันที่ 3 ธ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศาลาพิบูลธรรม วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร หรือ วัดใหญ่ ทางสภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก และเทศบาลนครพิษณุโลก จัดงานเทศน์มหาชาติคำหลวง ขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์การเทศน์มหาชาติคำหลวง แบบโบราณ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกิจกรรมในการเทศน์มหาชาติคำหลวง  โดยลักษณะของการเทศน์มหาชาติคำหลวง จะยึดถือการเทศน์ตามแบบโบราณ ต่อเนื่องทั้งหมด 13 กัณฑ์ ให้จบภายใน 1 วัน

 

นางเปรมฤดี ชามพูนท ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า ทางสภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับหลายหน่วยงาน ตั้งใจจัดงานเทศน์มหาชาติคำหลวง แบบโบราณ ของจังหวัดพิษณุโลก ให้เป็นประจำทุกปี เพื่อให้พุทธศาสนิกชน ได้ร่วมสืบสานประเพณีไทยโบราณไว้รุ่นลูกรุ่นหลาน สำหรับการเทศน์มหาชาติคำหลวง ได้เกิดขึ้นครั้งแรกที่จังหวัดพิษณุโลก เมื่อพุทธศักราช 2025  โดยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ โปรดเกล้าฯ ให้ประชุมนักปราชญ์ราชบัณฑิตแปลแต่งที่เมืองพิษณุโลก ดังปรากฎหลักฐานในพระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์ว่า “ศักราช 844 ขานศก ท่าให้เล่นการมหรสพ 15 วัน ฉลองพระศรีรัตนมหาธาตุ แล้งจึงพระราชนิพนธ์พระมหาชาติคำหลวงจบบริบูรณ์

โดยในวันนี้มีประชาชนมาร่วมฟังเทศน์มหาชาติคำหลวง พร้อมกับร่วมทำบุญกัญฑ์เทศน์แต่ละกันฑ์  ตกแต่งตะกร้าหาบผักผลไม้ ในการบูชากันฑ์เทศน์กันอย่างสวยงาม

//////////

 

 

แสดงความคิดเห็น