ชมรมสื่อมวลชนพิษณุโลกปันน้ำใจสร้างสุขให้น้องปี 2562 ณ ร.ร.วัดยางแขวนอู่ อ.บางระกำ

วันที่ 14 ธันวาคม 2562 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้รับเกียรติให้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ปันน้ำใจ สร้างสุขให้น้อง ปี 2562” ณ โรงเรียนวัดยางแขวนอู่ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 โดยชมรมสื่อมวลชนพิษณุโลก ภายใต้การนำของ นายสนาม คงเนตร ประธานชมรมสื่อมวลชนพิษณุโลก พร้อมคณะที่ปรึกษาฯ กรรมการและสมาชิกชมรมสื่อมวลชนพิษณุโลก โดยนำอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนของจังหวัดพิษณุโลก มอบให้แก่นักเรียน 2 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนวัดยางแขวนและโรงเรียนวัดคุยยาง อำเภอบางระกำ รวม 200 คน ภายในโครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจาก นายอัครโชค สุวรรณทอง นายอำเภอบางระกำ นายวิบูลย์ ตั้งเกษมวิบูลย์ นายกเทศมนตรีตำบลบางระกำเมืองใหม่ นายธรรมนูญ สายทอง ผอ.โรงเรียนวัดยางแขวนอู่ ร่วมเปิดโครงการ พร้อมกันนี้มีการมอบทุนการศึกษาและเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนและมีกิจกรรมสันทนาการมากมาย.

………………………………………………….

แสดงความคิดเห็น