ประกวดเดินแบบผ้าไทยผ้าถิ่น “ตระการตาผ้าไทย สไตล์เมืองสองแคว” ครั้งที่ 2

วันที่  14 มกราคม 2563 เวลา 19.30 น. ที่บริเวณเวทีกลาง ภายในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพิษณุโลก ประจำปี 2563 ได้จัดการประกวดเดินแบบผ้าทยผ้าถิ่น ภายใต้ชื่อ “ตระการตาผ้าไทย สไตล์เมืองสองแคว” ครั้งที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประกวดครั้งนี้ โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนเข้าร่วมชมการประกวดในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก โดยมีกติกาให้นายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการแต่ละอำเภอ สวมใส่ชุดผ้าไทยผ้าถิ่นของทั้ง 9 อำเภอ เดินแบบประกอบนำเสนอความเป็นมาและของดีในพื้นที่นั้นๆ เป็นเวลาอำเภอละ 15 นาที
สรุปผลการประกวดอำเภอที่ได้รับคะแนนจากคณะกรรมการมากที่สุดเป็น อำเภอชาติตระการ กับ อำเภอนครไทย รับรางวัลชนะเลิศร่วมกัน ได้โล่และเงินรางวัลอำเภอละ 10,000 บาท และ อำเภอเนินมะปรางได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ส่วนรางวัลขวัญใจมวลชน จากการนับคะแนนดอกไม้ที่ประชาชนมอบให้ได้แก่ อำเภอเนินมะปรางได้รับไป

แสดงความคิดเห็น